Opleidingseisen kwaliteitsborging

Om de Wkb per 1 januari 2021 in te kunnen voeren is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen. Drie opleiders – Berghauser Pont Academy, BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en management hebben om die reden het voortouw genomen om de opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling Kwaliteitsborging te vertalen naar praktische eindtermen waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen. In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doelgroepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteitsborger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidingsbehoefte van de verschillende doelgroepen is.

Tijdens het overleg van de Regiegroep Kwaliteitsborging op 31 januari 2020 is besloten om het document te verstrekken aan alle opleiders zodat partijen voortvarend aan de slag kunnen met het ontwikkelen van doelgerichte opleidingen tot kwaliteitsborger / medewerker kwaliteitsborging. De Regiegroep beoogt hiermee te stimuleren dat op korte termijn meer trainingen worden aangeboden in de markt.

De eindtermen en oplegnotitie zijn via deze link te vinden.

Update kwaliteitsborging / Wkb – februari 2020

Handreiking stimulering van proefprojecten

Aan het Startpakket proefprojecten is een handreiking voor gemeente toegevoegd met daarin tips en voorbeelden om het starten van proefprojecten te stimuleren. De handreiking geeft een aantal opties om deelnemers aan proefprojecten tegemoet te komen, zoals legeskorting of snellere vergunningverlening. Daarnaast geeft de handreiking tips voor het informeren van opdrachtgevers, (lokale) ondernemers en bouwbedrijven. De handreiking te downloaden via deze link.

Helpdesk Bouwregelgeving voor alle vragen over de Wkb

Iedereen die een vraag heeft over de bouwregelgeving (Bouwbesluit, vergunningvrij bouwen, etc.) kan terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. De website van de helpdesk bevat een groot aantal vragen en antwoorden en mocht een bepaald antwoord daarin niet te vinden zijn dan kan de vraag via e-mail aan een medewerker van de Helpdesk worden voorgelegd.

De Helpdesk beantwoordt nu ook vragen over Kwaliteitsborging en bevat een specifieke categorie vragen en antwoorden over de Wkb. De komende tijd worden regelmatig nieuwe vragen en antwoorden aan de website toegevoegd.

De agenda van februari 2020

De komende maand zijn er weer het nodige activiteiten op het gebied van kwaliteitsborging. Deze maand met name bijeenkomsten vanuit Bouwend Nederland, zoals een regionale bijeenkomst in de gemeente Westland. Kijk in de Kalender voor meer bijeenkomsten.

Organiseert u een bijeenkomst of training in het kader van kwaliteitsborging? Geef het dan door via onze contactpagina.

Startpakket proefprojecten kwaliteitsborging

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. 

Op de website van de VNG is een startpakket beschikbaar voor partijen die proefproject willen starten. De komende tijd zal de informatie nog worden uitgebreid met extra informatie en hulpmiddelen. Het startpakket is te vinden via deze link.

Kijk ook op Proefprojecten voor mee informatie.

Webinar kwaliteitsborging BNA

Op 16 januari heeft de BNA een webinar georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In het webinar legt Hajé Van Egmond uit hoe de Wet kwaliteitsborging in elkaar zit, voor welke bouwwerken de wet gaat gelden en welke verplichtingen hieruit volgen voor de vergunningaanvraag en bouwmelding. Wat is de relatie tussen kwaliteitsborgers, opdrachtgever, aannemer en architect en hoe kan de architect bijdragen aan het proces van kwaliteitsborging. Hajé gaat ook in op de verschillende dossiers die op grond van de Wkb verplicht worden.

Vervolgens vertelt Wico Ankersmit over de rollen in het proces, en hoe de rol van de gemeente door de Wet kwaliteitsborging echt gaat veranderen en wat de gevolgen hiervan voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs zijn. Het is namelijk niet meer de beloofde kwaliteit die nu bij de vergunningsverlening centraal staat, maar de gerealiseerde kwaliteit als het bouwwerk gereed is die bij de Wkb centraal komt te staan. Maar ook blijft gelden dat een goede voorbereiding essentieel is om de eindstreep goed te kunnen halen. En daar speelt de architect een cruciale rol!

Het webinar is voor leden van de BNA gratis terug te zien via door zich aan te melden op de website van de BNA. Niet leden kunnen tegen betaling toegang krijgen tot het webinar.

“De kwaliteitsborging van een project hoort bij de architect te liggen”

Door: Merel Pit, A-zine, 7 januari 2020

Het is geen sexy onderwerp, de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), maar het is wel de realiteit waar architecten vanaf januari 2021 mee te maken krijgen. Met de invoering van de Wkb worden bouwprojecten na oplevering getoetst door private kwaliteitsborgers. De preventieve toets van de bouwtekeningen aan het bouwbesluit door ambtenaren komt hiermee te vervallen. Deze wetswijziging ziet Annemiek Braspenning als een kans voor architecten om hun rol als bouwheer opnieuw naar zich toe te trekken. Ze deed met haar architectenbureau No Label Architectuur mee aan de proef ‘Architect aan Zet’ van de Gemeente Rotterdam. Vanuit die ervaring roept ze architecten op: “verdiep je erin en zorg dat je de kwaliteitsborging in je servicepakket opneemt.”

lees het gehele interview met Annemieke Braspenning op de website van A-Zine. Meer informatie over Architect aan Zet is te vinden via deze link.

 

VDM Woningen oefent met gBOU en KiK – proefprojecten Wkb

Jan van der Meer, directeur VDM Woningen, was niet geheel positief over de consequenties van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) voor zijn organisatie. “Oefenen met de projecten conform de Wkb is een hele opgave. Het is een intensief traject. Aan de andere kant is het een mooie manier om faalkosten in de bouw te reduceren.”

Urgentie duidelijk

Tijdens de ledenvergadering van de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) op 24 oktober jl. raakte Van der Meer in gesprek met Ton Jans, directeur van KOMO en KiK. Jans had zojuist een presentatie gegeven over de Wkb, de verplichte inzet van een kwaliteitsborger en het instrument KiK. “De urgentie om alvast te oefenen met de Wkb was mij inmiddels duidelijk”, merkt Van der Meer op. “Ton Jans adviseerde mij contact op te nemen met kwaliteitsborger gBOU, Keimpe Stroop, om de eerste stappen te zetten. Kort daarop heb ik Stroop gebeld en nog dezelfde week zaten we bij elkaar.”

Lees verder op de site van KiK

Wat verandert er voor de aannemer?

Op de website van Bouwend Nederland is een uitgebreid dossier te vinden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Naast een goede animatie (zie onder) is tevens informatie te vinden over het consumentendossier, de nieuwe aansprakelijkheidsregels en de 5%-regels. Ook voor niet aannemers zeer interessant!

Impact op BWT door wegvallende taken Wkb

Het is voor gemeenten belangrijk om al voor de aankomende begrotingsbehandeling inzicht te krijgen op de impact van de Wkb die naar verwachting op 1-1-2021 gelijk met de Omgevingswet in werking treedt. De impact van wegvallende taken kan worden berekend met de door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland ontwikkelde impactanalyse. De impactanalyse geeft inzicht in de tijdbesteding die komt te vervallen door het schrappen van de vergunningplicht voor de bouwactiviteit voor eenvoudige bouwwerken (“de knip”) en door de inwerkingtreding van gevolgklasse 1 onder de Wkb.

De impactanalyse en een toelichting erop is te downloaden op BWTinfo.