Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Om goed voorbereid aan de start te staan kunt u (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging via deelname aan een proefproject. Via onderstaand formulier kunt u een bijdrage aanvragen in de (meer)kosten die bouwen onder de Wkb met zich meebrengt.

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?
De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1
  • De aannemer en de kwaliteitsborger voeren de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd. Dat wil zeggen dat risicobeoordeling en borgingsplan 4 weken voor start bouw vastgesteld moeten zijn.
  • De gemeente neemt (bij voorkeur actief) deel aan het project. Dat vergunning al verleend is, is geen probleem.
  • De kwaliteitsborger is opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers of eerder voor proefprojecten toegelaten.
  • Het vergunningaanvraag start voor inwerkingtreding van de Wkb en het bouwproject is binnen 3 jaar afgerond

In aanvulling hierop gelden enkele andere regels waaraan deelnemers moeten voldoen, zoals het per fase invullen van een enquête. Alle spelregels zijn te vinden in het document Spelregels STIPP en in het kort in de flyer Aan de slag met kwaliteitsborging. Met het aanvragen van de bijdrage verklaren deelnemers zich akkoord met de spelregels.

Voor wie is de financiële bijdrage bedoeld en wie kan een bijdrage aanvragen
Uitgangspunt is dat de opdrachtgever niet met extra kosten geconfronteerd wordt. De bijdrage is dan ook bedoeld voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger (offertebedrag, maximaal €5.000 incl. BTW) en de extra kosten van de aannemer* (€1.000 incl. BTW). Alle overige (leer)kosten worden door de deelnemers zelf gedragen.

Ieder van de deelnemers kan, mede namens de overige deelnemers, de bijdrage aanvragen. Bij de aanvraag moet de offerte van de kwaliteitsborger en een de-minimisverklaring worden gevoegd. Aanvrager zonder deze bijlagen kunnen niet in behandeling worden genomen.

We gaan er van uit dat degene die de bijdrage ontvangt dit met de andere deelnemers verrekend.

Meer informatie?
Voor deelnemers zijn over verschillende onderwerpen factsheets beschikbaar. Tevens is een korte brochure beschikbaar voor opdrachtgevers.

Voor meer informatie, vragen of ideeën voor een alternatief proefproject kunt u contact opnemen met het Aanjaagteam STIPP via het contactformulier.

——-

*Betreft een vergoeding voor de extra kosten gemaakt voor de interne kwaliteitsborging / het aanleveren van extra informatie aan de kwaliteitsborger. Uitgangspunt is dat de aannemer deze werkzaamheden uitvoert. Wordt dit door een architect of adviseur gedaan, dan is de vergoeding ook daarvoor te gebruiken. De verdeling van de bijdrage is aan partijen zelf.


Aanvraagformulier financiële bijdrage proefprojecten Wkb

1
2

Deelnemers proefproject

Gegevens bouwproject

Aanvraag financiële bijdrage

Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 2 bestanden uploaden.
Voeg de offerte van de kwaliteitsborger en de de-minimisverklaring toe aan uw aanvraag. Geef in de bestandsnaam de naam van het project aan.