Informatie over de Wkb

Waar kan ik informatie vinden over de Wkb?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de diverse partijen die voorlichtingsmateriaal en informatie publiceren. Daarbij is telkens kort aangegeven welke informatie u op de betreffende pagina’s kunt vinden.


Rijksoverheid.nl / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Informatie over wet- en regelgeving en voorlichtingsmateriaal


Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Informatie over het starten van proefprojecten en diverse nieuwsberichten


Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) en de Kennisbank BWT-info
Informatie over kwaliteitsborging voor gemeenten, zoals een impactanalyse en nieuws voor gemeenten


Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland (VKBN)
Informatie van en voor leden van VKBN (zoekt u een kwaliteitsborger kijk dan hier)


Bouwend Nederland
Op site vindt u diverse berichten over bijeenkomsten en trainingen voor aannemers en informatie over wat de Wkb betekent voor de bouw


Overige informatie instituut voor Bouwkwaliteit
Een overzicht van (eerder gepubliceerde) informatie over de achtergrond en historie van de Wkb (archief; informatie deels niet meer actueel)

Onderzoeken en publicaties

Marktinitiatieven verbetering kwaliteitsborging in de bouw

Standpunten branche- en belangenorganisatie

Adviezen kwartiermakers

Informatiemateriaal

https://www.stichtingibk.nl/category/nieuwsarchief/