Over iBK

De Stichting instituut voor Bouwkwaliteit is in 2013 opgericht als kwartiermaker voor de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen. Sinds 2017 is de stichting niet meer als zodanig actief en fungeert als informatiebron over de Wkb en medium voor de Regiegroep kwaliteitsborging. De website wordt beheerd door Hajé van Egmond (BZK).