Kwaliteitsborging?

Met kwaliteitsborging in de bouw wordt bedoeld het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering op een zodanig wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger (zie schema).

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u onder FAQ (veelgestelde vragen).

Wat is de status van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?
Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer en zal naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treden. Wilt u zich snel inlezen in het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van private kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg of hier voor de infographic van het ministerie van BZK.

Waar kan ik meer informatie vinden over proefprojecten?
De komende tijd worden diverse proefprojecten uitgevoerd met de nieuwe wet. Verlopen deze projecten goed, dan zal de Wkb per 1 januari 2021 in werking treden. De proefprojecten worden uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de regiegroep kwaliteitsborging die in voorbereiding is. Zodra deze regiegroep operationeel is, zal op deze plek hierover informatie te vinden zijn. De volgende informatie over proefprojecten is op deze site te vinden:

Wat kunt u hier verder nog vinden?
Overige informatie die u op deze site kunt vinden:

Over het Instituut voor Bouwkwaliteit
Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Door iBK uitgebrachte adviezen kunt u lezen via deze link.

Meer informatie of vragen? Ga naar de contactpagina

©Stichting instituut voor Bouwkwaliteit 2019. Voor overname van materiaal van deze site, neem contact op via de contactpagina.