Onafhankelijk, onafhankelijker, onafhankelijkst…

In de discussie rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de positie van de kwaliteitsborger al vanaf het begin een discussie. Was het oorspronkelijk nog de bedoeling om een kwaliteitsborger zijn werk te laten doen vanuit een ‘onafhankelijke positie’, bijvoorbeeld binnen een bouwbedrijf, de uiteindelijke wetstekst maakt duidelijk dat dat niet mogelijk is.

Geen slager dus die zijn eigen vlees keurt. Maar hoe verhoudt de positie van de kwaliteitsborgers zich dan wel tot de rol en positie van de overige betrokken partijen? Daarover geeft het concept-Besluit Kwaliteitsborging meer duidelijkheid. In een artikel op Omgeving in de Praktijk wordt hierop dieper ingegaan.

Kwaliteitsborging in ´t Gooi: bent u er klaar voor?

De gemeente Hilversum en Bouwend Nederland afdeling ’t Gooi organiseerden op 8 december in het raadhuis van Hilversum de bijeenkomst: ‘Kwaliteitsborging in het Gooi: bent u er klaar voor?‘ 90 deelnemers kregen uitleg over de Wet kwalliteitsborging en de gevolgen voor bouwers en gemeenten. Een impressie van bijeenkomst is te zien in onderstaande video.

250 deelnemers bij geslaagde Praktijkdag #Kwaliteitsborging

Bron: Persbericht Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result

Grote belangstelling voor Praktijkdag Kwaliteitsborging

“Eindelijk aandacht voor iets dat de bouwwereld gaat innoveren: kwaliteitsborging van hetgeen is gebouwd!” Zo maar één reactie uit de bomvolle zaal bij de Praktijkdag over dit onderwerp, gezamenlijk georganiseerd door Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result. Met veel praktijkvoorbeelden vanuit diverse gezichtspunten, onder andere architect, bouwer, installateur, borger en instrumentaanbieder zijn de deelnemers meegenomen in de veranderingen die op komst zijn. Dagvoorzitter Hajé van Egmond gaf de aanwezigen eerst een toelichting op de status en betekenis van het wetsvoorstel. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden? “Vergelijk het met de APK van de auto: de keurmeester keurt uw auto binnen de regels van de wet en de overheid kijkt steekproefsgewijs mee of de keuring ook binnen die regels wordt uitgevoerd.”

 

Hoewel de wet nog wacht op definitieve bekrachtiging door de Tweede Kamer, mocht de Praktijkdag nu al rekenen op brede belangstelling. De zaal zat vol met 250 deelnemers! Bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten en opdrachtgevers kregen een veel duidelijker beeld over wat deze nieuwe wet gaat betekenen voor hun werkwijze. En voor hun kansen. “Onze particuliere opdrachtgevers waarderen enorm hoe we nu de kwaliteit aantoonbaar maken. Ze zijn veel beter betrokken in de kwaliteitskeuzes zo was een architectenbureau enthousiast over hun pilotervaringen. Op de informatiemarkt lieten de deelnemers zich informeren over ondersteunende diensten van kwaliteitsborgers en over ICT systemen. Dat is ook zeer relevant, want naar verwachting treedt de nieuwe wet al op 1 januari 2018 in werking.

Gezien het succes en de behoefte aan praktische informatieverstrekking over kwaliteitsborging, wil de organisatie een versie 2.0. organiseren in het voorjaar van 2017. Mogelijk ook in combinatie met enkele verdiepingsworkshops. Voorinschrijving is al mogelijk via info@niemankwaliteitsborging.nl

 

Nieuwe vormgeving nieuwsberichten en nieuwe verzendlijst

aanmeldingOmdat onze mailserver de grote hoeveelheid abonnees op de website van iBK niet meer aan kan, stappen we over op een ander mailsysteem. Gevolg daarvan is dat u opnieuw moet bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zorgen voor de aanmelding, u moet wel nog bevestigen. U ontvangt daartoe in de loop van deze week een bericht zoals hiernaast weergegeven. Na bevestiging ontvangt u een tweede mail waarmee u te allen tijde uw aanmelding op de maillijst kunt beëindigen. Mocht aan- of afmelden niet lukken, neem dan contact met ons op.

Met het nieuwe mailsysteem gaan de nieuwsberichten en er ook een stuk beter uit zien. Hier onder ziet u een voorbeeld. Krijgt u dit bericht al in een vergelijkbaar format, dan is uw mailadres inmiddels al overgezet.

voorbeeld

Met excuses voor de overlast en veel leesplezier. En mocht u nieuwsberichten hebben met betrekking tot kwaliteitsborging dan kunt u die te allen tijde via Contact aan ons toesturen.

Bijeenkomsten kwaliteitsborging #Wkb

kalenderDe komende tijd vinden er diverse bijeenkomsten plaats met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging als thema. Hieronder is een overzicht opgenomen van die bijeenkomsten. Organiseert u ook een bijeenkomst? Laat het ons weten en we nemen uw bijeenkomst op in onze kalender.

 

 

Nieuw paar ogen op de bouwplaats

bwa003_borgers01-1024x683In de Kwaliteitsborging special van Aannemer is een artikel opgenomen waarin een drietal toekomstige kwaliteitsborgers wan het woord komt. In het artikel geven Nieman Kwaliteitsborging, Gbou en Plangarant hun visie op de toekomstige taak. Aannemer sprak hen over hun manier van werken, ervaringen tot dusver en verwachtingen. “Hoe beter wij de aannemer equiperen, hoe gemakkelijker wij straks onze rol kunnen vervullen.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

‘Zoek nu al een borger die bij je past’

Geplaatst op 25 maart 2016, door in Bouwpraktijk

Aannemers hebben nog ruim anderhalf jaar om zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Volgens Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, doen ze er goed aan om zich te oriënteren bij kwaliteitsborgers en alvast te oefenen. “Maak afspraken over hoe in te groeien in het nieuwe systeem.”

Lees het hele interview – dat geplaatste wordt in het maart-nummer van Aannemer – op de website Aannemervak.

Databank gelijkwaardige oplossingen

gelijkwaardigheidEind vorig jaar heeft iBK aan SBRCURnet gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een databank gelijkwaardige oplossingen. Een dergelijke databank zou de kwaliteitsborger kunnen ondersteunen bij het beoordelen van door bouwers en ontwerpers aangedragen oplossingen. Hiermee wordt voorkomen dat innovatie wordt belemmerd door eventueel risicomijdend gedrag van de kwaliteitsborger.

Recent is het rapport door SBRCURnet opgeleverd. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een databank ook in de huidige situatie door de meeste betrokkenen al als zeer wenselijk wordt ervaren. Andere conclusies zijn:

  • Gemeenten kennen nu geen beleid als het gaat om het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen
  • Er is een groot aantal gelijkwaardige oplossingen die nu al regelmatig worden toegepast. De beoordeling daarvan is nu telkens maatwerk
  • Bekende gelijkwaardige oplossingen moeten worden aangepast zodat deze ook als generieke oplossing gebruikt kunnen worden

SBRCURnet stelt voor om voor aanpassing en validatie een validatiecommissie op te zetten waarin specialisten uit verschillende disciplines zitten hebben. De door deze commissie geaccordeerde oplossingen zouden via een openbare website beschikbaar gesteld moeten worden.

Het onderzoeksrapport veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen is via deze link te lezen. De komende tijd gaat iBK in gesprek met partijen om te zien of er vervolg gegeven kan worden aan het advies van SBRCURnet.