Kwaliteitsborging in ´t Gooi: bent u er klaar voor?

De gemeente Hilversum en Bouwend Nederland afdeling ’t Gooi organiseerden op 8 december in het raadhuis van Hilversum de bijeenkomst: ‘Kwaliteitsborging in het Gooi: bent u er klaar voor?‘ 90 deelnemers kregen uitleg over de Wet kwalliteitsborging en de gevolgen voor bouwers en gemeenten. Een impressie van bijeenkomst is te zien in onderstaande video.

250 deelnemers bij geslaagde Praktijkdag #Kwaliteitsborging

Bron: Persbericht Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result

Grote belangstelling voor Praktijkdag Kwaliteitsborging

“Eindelijk aandacht voor iets dat de bouwwereld gaat innoveren: kwaliteitsborging van hetgeen is gebouwd!” Zo maar één reactie uit de bomvolle zaal bij de Praktijkdag over dit onderwerp, gezamenlijk georganiseerd door Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result. Met veel praktijkvoorbeelden vanuit diverse gezichtspunten, onder andere architect, bouwer, installateur, borger en instrumentaanbieder zijn de deelnemers meegenomen in de veranderingen die op komst zijn. Dagvoorzitter Hajé van Egmond gaf de aanwezigen eerst een toelichting op de status en betekenis van het wetsvoorstel. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden? “Vergelijk het met de APK van de auto: de keurmeester keurt uw auto binnen de regels van de wet en de overheid kijkt steekproefsgewijs mee of de keuring ook binnen die regels wordt uitgevoerd.”

 

Hoewel de wet nog wacht op definitieve bekrachtiging door de Tweede Kamer, mocht de Praktijkdag nu al rekenen op brede belangstelling. De zaal zat vol met 250 deelnemers! Bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten en opdrachtgevers kregen een veel duidelijker beeld over wat deze nieuwe wet gaat betekenen voor hun werkwijze. En voor hun kansen. “Onze particuliere opdrachtgevers waarderen enorm hoe we nu de kwaliteit aantoonbaar maken. Ze zijn veel beter betrokken in de kwaliteitskeuzes zo was een architectenbureau enthousiast over hun pilotervaringen. Op de informatiemarkt lieten de deelnemers zich informeren over ondersteunende diensten van kwaliteitsborgers en over ICT systemen. Dat is ook zeer relevant, want naar verwachting treedt de nieuwe wet al op 1 januari 2018 in werking.

Gezien het succes en de behoefte aan praktische informatieverstrekking over kwaliteitsborging, wil de organisatie een versie 2.0. organiseren in het voorjaar van 2017. Mogelijk ook in combinatie met enkele verdiepingsworkshops. Voorinschrijving is al mogelijk via info@niemankwaliteitsborging.nl

 

Bouw eerste woningen in Steenbergse pilot Private #kwaliteitsborging van start

BRON: Gemeente Steenbergen
161107-impressie-woningen-pilot-private-kwaliteitsborgingBegin november is de eerste bouw binnen de Steenbergse pilot Private kwaliteitsborging van start gegaan. De Kok Bouwgroep bouwt in opdracht van woningcorporatie Stadlander het project ‘Nieuw Eeckelenbergh’. Het project bestaat uit 17 levensloopbestendige, nul-op-de-meter eengezinswoningen. Bouwplantoetsers Nederland is betrokken als private kwaliteitsborger om vanaf bouwplan tot oplevering de bouwkwaliteit te waarborgen.

Bouwtoezicht van gemeente naar bouwer
De overheid is van plan het bouwtoezicht op naleving van het bouwbesluit voor een deel toe te vertrouwen aan de markt. Als het aan de minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ligt, houdt vanaf 2018 niet de gemeente maar de bouwer [red: een onafhankelijke kwaliteitsborger] zelf in de gaten of de bouw aan de kwaliteitseisen voldoet. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Een private kwaliteitsborger toetst met bepaalde toegelaten instrumenten of de bouwwerken aan de bouwtechnische voorschriften voldoen. Nu een taak van de gemeente, vanaf 2018 een taak voor bouwend Nederland.

Pilot ter voorbereiding
Met de pilot Private kwaliteitsborging wil de gemeente zich voorbereiden op de wetswijziging en zo de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarnaast wil de gemeente ‘Bouwend Steenbergen’ een platform bieden om te werken in de geest van de nieuwe wet en zodoende ook goed voorbereid te zijn op deze wetswijziging. Om de rollen en taken ook in de praktijk voor alle partijen helder en duidelijk te krijgen, en tegelijkertijd ervaring met de nieuwe werkwijze op te doen, heeft de gemeente Steenbergen De Kok Bouwgroep en woningcorporatie Stadlander gevraagd deel te nemen aan de pilot. Samen starten zij in Steenbergencentrum het nieuwbouwproject ‘Nieuw Eeckelenbergh’.

Nieuw Eeckelenbergh
Het project bestaat uit 17 levensloopbestendige eengezinswoningen. De woningen zijn gelegen aan de Ram van Hagedoornstraat, Kruitweg en Paulus Baxstraat. Door het toepassen van duurzame energiesystemen worden het zeer duurzame woningen met een aangenaam klimaat en lage energielasten. Bij normaal verbruik leveren de woningen voldoende energie op om in de totale energiebehoefte te voorzien.

Veelvuldig intensief overleg
Voor de start van de daadwerkelijke bouwactiviteiten is er veelvuldig intensief overleg geweest en heeft De Kok Bouwgroep, als lokale partij, een complete visie op de locatie neergelegd. De partijen zijn het eens geworden over een goede invulling van de bouwopdracht. De Kok Bouwgroep heeft daarbij zelf grote invloed op het ontwerp en de definiëring van de gewenste bouwkwaliteit gehad. Dit verkleint het risico op verschil tussen de papieren werkelijkheid en de realiteit enorm.

Toetsing door private kwaliteitsborger
Door Bouwplantoetsers Nederland is het bouwplan aan het Bouwbesluit getoetst. Eventuele aandachtspunten vanuit de Bouwbesluittoetsing controleert Bouwplantoetsers Nederland tijdens toezicht op de bouw. Hierbij vindt ook controle plaats van de keuringen die De Kok Bouwgroep uitvoert vanuit haar kwaliteitssysteem. Tevens is het mogelijk dat Bouwplantoetsers Nederland eventuele controlemetingen uitvoert, zoals luchtdichtheidsmetingen en geluidsmetingen.

Deze pilot biedt alle partijen, de opdrachtgever, de gemeente, de bouwer en de kwaliteitsborger, uitstekende uitgangspunten om zich te kunnen concentreren op de nieuwe taken, rollen en processen. Zo laten de partijen samen zien dat ze waarmaken wat ze beloven.

Op de projectwebsite www.nieuweeckelenbergh.dekokportal.nl leest men meer informatie over het project en over de Steenbergse pilot.

Bouwplantoetsers Nederland
De privatisering van de bouwplantoetsing is nog volop in beweging, maar Bas Oele en Jeroen Stephan, samen de directie van Bouwplantoetsers Nederland wachten het definitieve besluit over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen niet af. Ze zijn als private onderneming vanaf 2015 actief omdat zij geloven in de kwaliteitsslag die de Nederlandse bouwwereld met deze privatisering kan maken. Integrale kwaliteit en onafhankelijkheid staan voor beide ervaren ingenieurs boven alles. Bouwplantoetsers Nederland is een ‘innovator’ in de bouwsector met de ambitie om als onafhankelijke kwaliteitsborger landelijk te opereren. 

De Kok Bouwgroep 
De Kok Bouwgroep is een middelgrote zelfstandige onderneming die zijn roots en maatschappelijke betrokkenheid heeft in Brabant en Zeeland. Actief op het gebied van nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud van vastgoed voor wonen, werken, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning. 

Stadlander
Stadlander staat bekend als innovatieve opdrachtgever. De woningcorporatie hanteert voor ieder project een integrale benadering van de woonlasten, de levensloopbestendigheid, de zorggeschiktheid en de toepasbaarheid van woon- en leefdiensten. Stadlander legt daarbij het accent op het gezamenlijk met andere marktpartijen ontwikkelen van een concept. Dit vernieuwend opdrachtgeverschap zit inmiddels stevig in de Stadlander-organisatie verankerd. 

Nieuwe vormgeving nieuwsberichten en nieuwe verzendlijst

aanmeldingOmdat onze mailserver de grote hoeveelheid abonnees op de website van iBK niet meer aan kan, stappen we over op een ander mailsysteem. Gevolg daarvan is dat u opnieuw moet bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zorgen voor de aanmelding, u moet wel nog bevestigen. U ontvangt daartoe in de loop van deze week een bericht zoals hiernaast weergegeven. Na bevestiging ontvangt u een tweede mail waarmee u te allen tijde uw aanmelding op de maillijst kunt beëindigen. Mocht aan- of afmelden niet lukken, neem dan contact met ons op.

Met het nieuwe mailsysteem gaan de nieuwsberichten en er ook een stuk beter uit zien. Hier onder ziet u een voorbeeld. Krijgt u dit bericht al in een vergelijkbaar format, dan is uw mailadres inmiddels al overgezet.

voorbeeld

Met excuses voor de overlast en veel leesplezier. En mocht u nieuwsberichten hebben met betrekking tot kwaliteitsborging dan kunt u die te allen tijde via Contact aan ons toesturen.

Bijeenkomsten kwaliteitsborging #Wkb

kalenderDe komende tijd vinden er diverse bijeenkomsten plaats met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging als thema. Hieronder is een overzicht opgenomen van die bijeenkomsten. Organiseert u ook een bijeenkomst? Laat het ons weten en we nemen uw bijeenkomst op in onze kalender.

 

 

Nieuw paar ogen op de bouwplaats

bwa003_borgers01-1024x683In de Kwaliteitsborging special van Aannemer is een artikel opgenomen waarin een drietal toekomstige kwaliteitsborgers wan het woord komt. In het artikel geven Nieman Kwaliteitsborging, Gbou en Plangarant hun visie op de toekomstige taak. Aannemer sprak hen over hun manier van werken, ervaringen tot dusver en verwachtingen. “Hoe beter wij de aannemer equiperen, hoe gemakkelijker wij straks onze rol kunnen vervullen.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

‘Zoek nu al een borger die bij je past’

Geplaatst op 25 maart 2016, door in Bouwpraktijk

Aannemers hebben nog ruim anderhalf jaar om zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Volgens Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, doen ze er goed aan om zich te oriënteren bij kwaliteitsborgers en alvast te oefenen. “Maak afspraken over hoe in te groeien in het nieuwe systeem.”

Lees het hele interview – dat geplaatste wordt in het maart-nummer van Aannemer – op de website Aannemervak.

Databank gelijkwaardige oplossingen

gelijkwaardigheidEind vorig jaar heeft iBK aan SBRCURnet gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een databank gelijkwaardige oplossingen. Een dergelijke databank zou de kwaliteitsborger kunnen ondersteunen bij het beoordelen van door bouwers en ontwerpers aangedragen oplossingen. Hiermee wordt voorkomen dat innovatie wordt belemmerd door eventueel risicomijdend gedrag van de kwaliteitsborger.

Recent is het rapport door SBRCURnet opgeleverd. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een databank ook in de huidige situatie door de meeste betrokkenen al als zeer wenselijk wordt ervaren. Andere conclusies zijn:

  • Gemeenten kennen nu geen beleid als het gaat om het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen
  • Er is een groot aantal gelijkwaardige oplossingen die nu al regelmatig worden toegepast. De beoordeling daarvan is nu telkens maatwerk
  • Bekende gelijkwaardige oplossingen moeten worden aangepast zodat deze ook als generieke oplossing gebruikt kunnen worden

SBRCURnet stelt voor om voor aanpassing en validatie een validatiecommissie op te zetten waarin specialisten uit verschillende disciplines zitten hebben. De door deze commissie geaccordeerde oplossingen zouden via een openbare website beschikbaar gesteld moeten worden.

Het onderzoeksrapport veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen is via deze link te lezen. De komende tijd gaat iBK in gesprek met partijen om te zien of er vervolg gegeven kan worden aan het advies van SBRCURnet.