Bouwend Nederland informeert u over de Wkb

Bron: Bouwend Nederland - 30 augustus 2023

De belangrijkste informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vind je nu kort en krachtig in het infoblad Wkb. Er is ook een animatie beschikbaar, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om je medewerkers te informeren over de wet.

De Wkb bestaat uit twee onderdelen: een publiekrechtelijk deel (gemeente-initiatiefnemer) en een privaatrechtelijk deel (aannemer-opdrachtgever). Het publiekrechtelijke deel geldt voor een melding bouwactiviteit bij de gemeente vanaf 1 januari 2024, en geldt alleen voor gevolgklasse 1. Het privaatrechtelijk deel geldt vooral voor aanneemcontracten vanaf 1 januari 2024, en geldt voor alle bouwwerken. Het is belangrijk om deze twee onderdelen goed uit elkaar te houden.

Het infoblad en de animatie zijn te vinden op de hulpmiddelen op onze themapagina over de Wkb.

Andere infobladen bouwrecht

Naast het infoblad Wkb zijn er nog diverse andere infobladen beschikbaar over bouwrecht-onderwerpen, zoals meer en minderwerk en garantie en aansprakelijkheid. Je vindt ze op onze website.