Ervaringen met proefprojecten Wkb

Op dit moment worden er verspreid over Nederland zo’n 750 proefprojecten met bouwen onder kwaliteitsborging gehouden. Bij ongeveer 500 van die projecten wordt gewerkt alsof de wet als is ingevoerd. Ervaringen uit die projecten worden via enquêtes, interviews en blogs verzameld en gedeeld.

Rapportages aan de Regiegroep Kwaliteitsborging

Artikelen en filmpjes over proefprojecten

Heeft uw een ervaring, knelpunt of opmerking met betrekking tot een proefproject? Geef het door via deze link.