Praat mee over de Wkb!

Kijk de Wkb-lunchsessies terug…

Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) nu precies in? Wat is en doet een kwaliteitsborger? Wat verandert er voor ons als bedrijf of gemeente? Een greep uit de vragen die op dit moment, een jaar voor het in werking treden van de Wkb (per 1 januari 2024 is het zover), leven.

Om de vragen te beantwoorden, zijn er tussen 1 april en 6 oktober 2021 6 interactieve lunchsessies van de Wkb en een special over kleine bouwwerken gehouden. In elke sessie neemt Titia Siertsema, implementatiemanager Wkb, u mee in de ontwikkelingen van de Wkb. Ook schuift een expert aan de lunchtafel aan. Deze expert gaat dieper in op een specifiek thema of onderwerp en kan uw vragen beantwoorden. U kunt de sessies hieronder terugzien.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van één van de sessies of een voorstel voor een te bespreken thema? Geef geeft het aan ons door!

Wkb-lunch “Kleine bouwwerken”

Meer weten over kleine bouwwerken onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? In een extra editie van de Wkb-lunch gaven gastvrouw Titia Siertsema en sidekick Hajé van Egmond een antwoord op veel vragen die vooraf waren binnengekomen over dit onderwerp. Zij werden daarbij bijgestaan door een panel met ervaringsdeskundigen Henk Stapel (aannemer), Martijn Broeze (kwaliteitsborger) en Tonko Aeilkema (gemeente). Kijk de Wkb-lunch Kleine Bouwwerken hieronder terug.


Tijdens lunchsessie nummer 6 – de laatste voor de zomer – schoven 3 gasten aan bij Titia. Als eerste Peter Laros (directeur Ubbink): als leverancier van bouwmaterialen hebben zij diverse hulpmiddelen ontwikkeld voor de aannemer. De tweede gast, Otto Koops, gaf namens Gebouwschil Nederland een uitleg over de tools voor kwaliteitsborging van gevels en daken. Als derde schuift Coen van Rooyen aan (WoningBouwersNL – vereniging van woningbouwspecialisten). Verder een interview met Jan Hoek (wethouder Almere) en een stand van zaken proefprojecten door Hajé van Egmond.


Op 10 juni had Titia de 5 voorlopig toegelaten instrumenten een één in ontwikkeling zijnd project te gast. Daarnaast schoof Martijn Tummers – directeur Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw – aan om een toelichting te geven op de werkzaamheden van de toezichthouder op het stelsel. Kijk de bijeenkomst hieronder terug.


Op 27 mei was de vierde Wkb-lunch met dit keer aandacht voor de samenwerking tussen bouwers, installateurs en onderaannemer. De gasten van Titia waren:

  • Arno Kleisterlee, directeur Heijmans Woningbouw West
  • Fons Pompe, namens Volker Wessels
  • Leo Groeneveld, directeur Breman Zuid


Bij de lunch op 29 april waren Liesbeth Janson (Studio Huijgens) en Alexander Pastoors (BNA) te gast. De sprekers gingen in op de rol van de architect bij kwaliteitsborging. tevens gaf Liesbeth Janson een toelichting op haar ervaring met bouwen onder kwaliteitsborging bij twee projecten in Delft.


Bij de lunch op 15 april waren Tonko Aeilkema van de gemeente Emmen en Jan Siebring van Bouwbedrijf Geugies te gast. In het gesprek gingen zo onder meer in op de resultaten van de proefprojecten die in de afgelopen maanden in de gemeente Emmen zijn uitgevoerd.


Bij de eerste lunch op 1 april was Keimpe Stroop, kwaliteitsborger van het eerste uur, te gast. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren wat zijn werk als kwaliteitsborger inhoudt, zijn verwachtingen voor de aannemer en zijn ervaringen met proefprojecten. Kijk de bijeenkomst hieronder terug.