Informatie initiatiefnemers van een bouwproject

Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Onderstaande animatie geeft in het kort weer wat dat betekent als u iets wilt gaan bouwen. Kort samengevat kunt u dit ook vinden in de factsheet ‘Bouwen onder kwaliteitsborging‘.

  • Zoekt u een kwaliteitsborger voor uw project? Na invoering van de Wkb zal die te vinden zijn via het Omgevingsloket. Tot die tijd kunt een kwaliteitsborger vinden via deze link.
  • Heeft u vragen over kwaliteitsborging dan kunt u via de Helpdesk Bouwregelgeving wellicht een antwoord vinden of anders een nieuwe vraag stellen.