Informatie initiatiefnemers van een bouwproject

Per 1 januari 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Onderstaande animatie geeft in het kort weer wat dat betekent als u iets wilt gaan bouwen. Kort samengevat kunt u dit ook vinden in de factsheet ‘Bouwen onder kwaliteitsborging‘.

Bouwen onder kwaliteitsborging is vooralsnog alleen van toepassing op bouwen en verbouwen van bouwwerken die vallen gevolgklasse 1. Meer informatie over de gevolgklassen vindt u hier:

Zoekt u een kwaliteitsborger voor uw project? Na invoering van de Wkb zal die te vinden zijn via het Omgevingsloket. Tot die tijd kunt een kwaliteitsborger vinden via deze link. Heeft u vragen over kwaliteitsborging dan kunt u via de Helpdesk Bouwregelgeving wellicht een antwoord vinden of anders een nieuwe vraag stellen.