Congres Kwaliteitsborging voor het bouwen | 28 november KAF Almere

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert Cobouw op 28 november een landelijk congres in Almere. Bent u erbij?

Onderwerpen die aan bod komen:
*   Wkb prestatieladder
*   Knip in de bouwactiviteit
*   Het opleverdossier
*   Kleine bouwwerken, haalbaar of onbetaalbaar?
*   Aansprakelijkheid voor de bouwers
*   Bouw- en sloopveiligheid rond de bouwplaats

En nog véél meer. Check hier het programma. Klik op de afbeelding om aan te melden.