Gebruik het nieuwe Omgevingsloket bij proefprojecten

Sinds begin oktober zijn de vergunningcheck vergunningvrij / Wkb en de formulieren voor bouw- en gereedmelding Wkb opgenomen in het DSO. Via de Beta-versie van het nieuwe Omgevingsloket kan er getest worden met de nieuwe formulieren. Het Ministerie van BZK heeft een handleiding opgesteld voor het gebruik van het Omgevingsloket voor bouw- en gereedmeldingen bij bouwactiviteiten onder de Wkb. De handleiding is via deze link te vinden.

Deelnemers aan proefprojecten kunnen het Omgevingsloket ook al gebruiken voor het doen van meldingen voor die proefprojecten. Het is daarbij wel van belang om hierover vooraf afspraken te maken zodat de informatie ook bij het juiste loket van de deelnemende gemeente terechtkomt. Voor vragen, opmerkingen en fouten kan gebruik gemaakt worden van de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving.