Bouwen onder kwaliteitsborging

Op deze pagina vindt u formulieren voor de bouw- en gereedmeldingen, stroomschema’s en procesbeschrijving, facsheets en andere hulpmiddelen voor bouwen onder kwaliteitsborging. Gebruik onderstaande formulieren en informatie bij proefprojecten kwaliteitsborging. De formulieren komen overeen met de formulieren die uiteindelijk in het nieuwe omgevingsloket zullen worden opgenomen. Ze kunnen met een pdf-programma (zoals Acrobat Reader) worden ingevuld.

Mist u bepaalde informatie of heeft u vragen? Kijk dan bij de Helpdesk bouwregelgeving of het antwoord daar te vinden is of stel uw vraag aan de helpdesk.

Algemene formulieren (Omgevingsloket)

  • Bouwmelding (als bedoeld in artikel 2.18 Besluit bouwwerken leefomgeving)
  • Informeren bevoegd gezag: Aanvang bouwwerkzaamheden (als bedoeld in artikel 7.7, lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving)
  • Gereedmelding (als bedoeld in artikel 2.21 van het Besluit bouwwerken leefomgeving)
  • Informeren bevoegd gezag: Beëindiging bouwwerkzaamheden (als bedoeld in artikel 7.7, lid 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving)

De vier formulieren Bouwen onder de Wkb kunt u ook in één keer invullen via deze versie.

Specifieke formulieren Wkb

  • Verklaring kwaliteitsborger (wettelijk verplicht formulier bij gereedmelding, als bedoeld in artikel 3.86, lid 2  Besluit kwaliteit leefomgeving)
  • Informeren bevoegd gezag: Strijdigheid Bouwbesluit / Bbl (als bedoeld in artikel 3.86, lid 1 Besluit kwaliteit leefomgeving). Te gebruiken door de kwaliteitsborging bij het informeren van het bevoegd gezag bij een strijdigheid die aan de verklaring in de weg staat.
  • Format voor risicobeoordeling (volgt)

Aanvullende informatie

Factsheets en ander informatiemateriaal