Kwaliteitsborging: de agenda van december 2019

Meer weten over kwaliteitsborging? Dat kan via één van onderstaande bijeenkomsten over kwaliteitsborging. Deze maand speciale aandacht voor de Themabijeenkomsten van BouwkwaliteitPlus. Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren zij samen met diverse partners sinds 2017 themasessies. Lees meer…

BK Plus: Themasessie “Routekaart bouwkwaliteit”

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Minister Ollongren heeft voor het zomerreces per brief de Eerste Kamer verzocht de behandeling van de wet te agenderen. Achter de schermen wordt door diverse partijen gewerkt aan de nodige afstemming. U wordt bijgepraat door Lees meer…

Meimaand – Wkb-maand #kwaliteitsborging

Activiteiten Kwaliteitsborging de komende tijd Niet alleen de Eerste Kamer (wet en AMvB) en Tweede Kamer (AMvB) buigen zich de komende meimaand over de Wet kwaliteitsborging, ook de markt roert zich stevig. Een overzicht van alle activiteiten de komende maand, Lees meer…