Update kwaliteitsborging / Wkb – februari 2020

Handreiking stimulering van proefprojecten

Aan het Startpakket proefprojecten is een handreiking voor gemeente toegevoegd met daarin tips en voorbeelden om het starten van proefprojecten te stimuleren. De handreiking geeft een aantal opties om deelnemers aan proefprojecten tegemoet te komen, zoals legeskorting of snellere vergunningverlening. Daarnaast geeft de handreiking tips voor het informeren van opdrachtgevers, (lokale) ondernemers en bouwbedrijven. De handreiking te downloaden via deze link.

Helpdesk Bouwregelgeving voor alle vragen over de Wkb

Iedereen die een vraag heeft over de bouwregelgeving (Bouwbesluit, vergunningvrij bouwen, etc.) kan terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. De website van de helpdesk bevat een groot aantal vragen en antwoorden en mocht een bepaald antwoord daarin niet te vinden zijn dan kan de vraag via e-mail aan een medewerker van de Helpdesk worden voorgelegd.

De Helpdesk beantwoordt nu ook vragen over Kwaliteitsborging en bevat een specifieke categorie vragen en antwoorden over de Wkb. De komende tijd worden regelmatig nieuwe vragen en antwoorden aan de website toegevoegd.

De agenda van februari 2020

De komende maand zijn er weer het nodige activiteiten op het gebied van kwaliteitsborging. Deze maand met name bijeenkomsten vanuit Bouwend Nederland, zoals een regionale bijeenkomst in de gemeente Westland. Kijk in de Kalender voor meer bijeenkomsten.

Organiseert u een bijeenkomst of training in het kader van kwaliteitsborging? Geef het dan door via onze contactpagina.