Kom naar de Workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM

1 januari 2021 gaat het er van komen, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking. Eerst moet er nog wel geoefend worden, spraken VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken af. In de afgelopen jaren zijn er al de nodig pilots geweest in het kader van de wet kwaliteitsborging, waar ook NEPROM- en Aedes-leden bij betrokken waren. Wat hebben zij daar geleerd? Welke nieuwe pilots komen er aan, heeft het voordeel om daar aan deel te nemen, en wat zijn dan belangrijke aandachtspunten? Wil jij als professioneel opdrachtgever meer weten over resultaten van eerdere pilots of de spelregels voor op te starten pilots?

Wil je horen van collega’s hoe ver zij al zijn en wat hun ervaringen waren? Kom dan naar de gezamenlijk workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM op 31 oktober. We besteden aandacht aan de relatie met gemeenten en het publiekrechtelijke deel van de wet.

Datum: donderdag 31 oktober 2019
Locatie en tijd: De Veenderhoeve, Stationsweg 5 in De Klomp. 12.00 uur (ontvangst met lunch) – ca. 16 uur.
Voor wie: Deze bijeenkomst is voor leden van NEPROM en AEDES als professioneel opdrachtgever.  
Aanmelden: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot Meijerink (m.meijerink@neprom.nl).
Voorwaarden evenement: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het evenement te worden gestuurd naar info@neprom.nl. Daarna geldt een ‘no show’ van €50 ex. btw.

Programma Workout Kwaliteitsborging 31 oktober

BK Plus: Themasessie “Routekaart bouwkwaliteit”

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Minister Ollongren heeft voor het zomerreces per brief de Eerste Kamer verzocht de behandeling van de wet te agenderen. Achter de schermen wordt door diverse partijen gewerkt aan de nodige afstemming. U wordt bijgepraat door Eric Houtman, voorzitter van de Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland.

Parkeergarage Eindhoven
De instorting van de parkeergarage in Eindhoven heeft de noodzaak voor kwaliteitsborging op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt. Was dit een incident of is er een structureel probleem? Dit is een vraag die politiek Den Haag de bouwsector heeft gesteld. Erik Ronnes, Tweede Kamer lid namens het CDA, zal hierop ingaan. Tevens zal hij de visie van het CDA op de Wet Kwaliteitsborging nader toelichten.

Structureel werken aan kwaliteitsverbetering
Niet alleen gemeenten, architecten en adviseurs zoeken hun weg, ook aannemers  zijn zoekende om de juiste koers te vinden. In toenemende mate worden controle apps toegepast om onderaannemers tot de orde te roepen. Maar is dit het eindstation of slechts het begin? Vanuit de kennis en ervaringen die BouwKwaliteitPlus heeft opgedaan is een stappenplan kwaliteitsborging opgesteld dat zal worden toegelicht.

Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de themasessie op vrijdag 2 november 2018 van 13:00 tot 16:00 uur in het Business Center te Gemert (Scheiweg 26, 5421 XL Gemert)

Aanmelden
Voor uw aanmelding kunt u contact met ons opnemen via info@bkplus.nl, of op 0492 820 999 / 06 1400 4458. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Regiodagen Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 2018

Op 28 maart en 4, 11, 18, 25 april houdt de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) weer haar jaarlijkse regiodagen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid, de rol van BWT onder de Omgevingswet en gasloos bouwen aan de orde. Tijdens zal tijdens de bijeenkomsten worden ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wkb.

Het volledige programma is hieronder gegeven en inschrijven kan – tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst – via deze link.

 

 

Programma regiobijeenkomst

09:30 – 10:00 Inloop ontvangst met koffie
10:00 – 10:10 Welkom en opening
10:10 – 10:30 Actualiteiten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het platform Handhaving en de Omgevingswet door Wico Ankersmit.
10:30 – 11:10 MPG De milieuprestatie gebouwen een hele prestatie
11:10 – 11:30 Koffiepauze
11:30 – 12:10 De Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid als regel in het Bouwbesluit en het BBL
12:10 – 12:30 ​Lokaal onderwerp gastgemeente
12:30 – 13:30 Lunchpauze/netwerken
13:30 – 14:15 Omgevingswet. De rol van BWT en VTH in de Omgevingswet.
14:15 – 15.00 Transformeren en herbestemming. De interactie tussen ruimtelijke en bouwtechnische regels plus actualiteiten Bouwbesluit en ‘Van Gas Los’
15:00 uur Einde regiobijeenkomst met afsluiting en borrel