Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb: niet per 1 juli 2022 (maar per 1-1-24)

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Dit artikel betreft een inmiddels achterhaald bericht

Minister De Jonge houdt niet vast aan 1 juli 2022 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Reden hiervoor is het belang dat dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met daarin de nieuwe datum worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Een toelichting op dit besluit is te lezen op rijksoverheid.nl. Aangezien de de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een onderdeel is van de Omgevingswet, schuift de Wkb mee naar de nieuw te bepalen datum.

Inmiddels is het voornemen bekend gemaakt de Omgevingswet en de Wkb per 1 januari 2023 in werking te laten treden.