Kwaliteitsborging: de agenda van december 2019

Meer weten over kwaliteitsborging? Dat kan via één van onderstaande bijeenkomsten over kwaliteitsborging.

Deze maand speciale aandacht voor de Themabijeenkomsten van BouwkwaliteitPlus. Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren zij samen met diverse partners sinds 2017 themasessies. De sessies zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging: aannemers, opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, directievoerders, leveranciers, adviseurs en gemeenten.  De sessies zijn vooral bedoeld om gericht ondersteuning te geven om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsborging. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten voor elke doelgroep aangereikt.

Mist u bijeenkomsten? Mail ze door naar  via het contactformulier