ZiN Kwaliteitsborging tweede kwaliteitsborger met KiK-licentie

Dit artikel is op 30 maart gepubliceerd op de website van KiK-KOMO. Zie de pagina Instrumenten voor een overzicht van alle kwalitreitsborgers die op dit moment proefprojecten kunnen uitvoeren. 

Nieuwbakken kwaliteitsborger klaar om KiK toe te passen

Ton Jans (KiK) en Ruud Verhagen (ZiN Kwaliteitsborging) tekenen de KiK-licentieovereenkomst voor ZiN Kwaliteitsborging op afzonderlijke locaties vanwege het coronavirusZiN Kwaliteitsborging heeft de KiK-licentie verworven! Onlangs tekenden Ruud Verhagen, directeur ZIN Kwaliteitsborging en Ton Jans, directeur KiK, de overeenkomst (ieder op eigen locatie vanwege het coronavirus). Daarmee is de organisatie de eerste kwaliteitsborger in 2020 die is toegelaten om het instrument KiK toe te passen in Wkb-proefprojecten. Een interview met Ruud Verhagen, directeur ZiN Kwaliteitsborging.

Wat ging er vooraf aan de toelating?
Ruud Verhagen: “Om goedgekeurd te worden voor KiK hebben wij een heel traject doorlopen. Zo moet ZiN Kwaliteitsborging in het bezit zijn van het KOMO-certificaat voor de BRL 5019, de KiK-training hebben doorlopen en voldoen aan aanvullende eisen van de (voorlopige) Toelatingsorganisatie, van de Wkb en KiK.”
De nieuwbakken KiK-kwaliteitsborger staat klaar om met KiK aan de slag te gaan in proefprojecten.

Nu u de KiK-licentie heeft, wat is het eerste proefproject waarin u KiK gaat toepassen?
“Ik kan dat nu nog niet met zekerheid te zeggen. In aanmerking komen 120 woningen in Zoetermeer, 11 woningen in Maastricht of diverse bedrijfshallen. Het is maar net welk project daadwerkelijk als eerste start. As we speak worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet voor deze projecten.”

Uw bedrijf is nog een jonge speler in het veld van kwaliteitsborging. Wat zijn uw grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Aspiraties hebben we zeker! We willen als kwaliteitsborger samen met onze achterban (een pool van ZZP’ers) minimaal 10 procent van de kwaliteitsborgingsmarkt gaan bedienen. Om dat te bereiken, hebben we al snel zo’n 100 professionals nodig. Als organisatie nemen we de projecten aan en zorgen we voor de coördinatie. Met onze pool van ZZP-ers kunnen we de diverse onderdelen van het kwaliteitsborgingsproces uitvoeren.”

U maakt ook gebruik van een ander Wkb-instrument. Wat deed u beslissen om daarnaast te kiezen voor KiK?
“ZiN Kwaliteitsborging heeft in augustus 2019 al gekozen voor KiK, omdat het in mijn ogen op dat moment een voorsprong had op andere instrumenten met een duidelijke visie op het hele plaatje. Niet alleen het kwaliteitsborgingsproces, maar ook de onmisbare software en bijbehorende koppelingen met markpartijen. En door de betrokkenheid van KOMO heeft de gebruiker toegang tot een keten van gecertificeerde producten en processen.”

“Ook kozen we voor KiK omdat de KiK-tool 1.0 in die tijd al was ontwikkeld. Hiermee kun je de risicoanalyse en het borgingsplan maken. Daarnaast zoekt KiK samenwerking met betrouwbare marktpartijen als BRIS om data te koppelen en om de KiK-tool 2.0 verder te ontwikkelen.”

“Als extra voordeel zie ik dat producten en processen in de KiK-tool 2.0 automatisch worden gekoppeld aan KOMO-certificaten en KOMO-certificaathouders. Genoeg redenen om in onze kwaliteitsborgingsprojecten gebruik te maken van de KiK-tool.”

Hoe kijkt u aan tegen de Wkb?
“Ik verwacht dat de kwaliteit in de bouw significant verbetert door de inzet van kwaliteitsborgers, de eisen vanuit de Wkb en het Bouwbesluit. Uiteindelijk zullen de bouwende partijen uit zichzelf de bouwkwaliteit nog verder verhogen, denk ik. Zij hebben daar per slot van rekening zelf veel baat bij. Als zij hogere kwaliteit leveren, worden de kosten van de kwaliteitsborger lager. Daarnaast zorgt het inzetten van een kwaliteitsborger uiteindelijk voor het verlagen van de faalkosten hebben we gezien in een aantal proefprojecten.”

Informatiepakket WKB-Instrument VKB


Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) is één van de vier instrumenten die op dit moment kan worden toegepast voor proefprojecten en onder kwaliteitsborging. VKB is ontwikkeld door SWK, een waarborginstelling die al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten verstrekt aan kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers. Dit waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning. SWK voegt als instrumentaanbieder nu ook kwaliteitsborging toe aan haar werkzaamheden.

Het Instrument VKB is een kwaliteitsborgingssysteem waarbij de ondernemer die een project realiseert een belangrijke rol krijgt bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet er op toe dat de ondernemer de kwaliteit ook naar behoren borgt, zodat bij gereed melding van het project een verklaring kan worden afgegeven. Om de werkwijze zo goed mogelijk te implementeren bij bedrijven en eventuele proefprojecten zo goed mogelijk te laten verlopen is door SWK een informatiepakket samengesteld.

Meer informatie over VKB is te lezen op de website van SWK. Het informatiepakket is via deze link te downloaden.

Legeskorting met Kwaliteitsborging

Ook dit jaar heeft Rowiq Advies op zijn website weer een overzicht gemaakt van gemeenten waar met toepassing van een instrument voor kwaliteitsborging korting kan worden verkregen op de leges. Ten opzicht van 2017 zijn er twee gemeenten afgevallen. Het betreft de gemeenten Steenbergen en Kaag en Braassem, die in 2017 een pilotproject hebben gedraaid dat in 2018 is beëindigd. Verder zijn de gemeenten Ermelo en Wierden nieuw in de lijst. In totaal is nu – voor zover bekend – bij 29 gemeenten korting beschikbaar. Missen er gemeenten, geef dat dan aan ons en aan Rowiq door.

De hele lijst is te zien via de site van Rowiq.

100% prestatiemetingen voor binnenluchtkwaliteit?

Op 4 mei 2017 heeft de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) met haar leden de workshop “Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw” georganiseerd. Tijdens de workshop stonden de volgende vragen centraal:

  • wat betekent het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen?
  • Wordt het een “papieren tijger” of leidt het wetsvoorstel tot echte verbeterde bouwkwaliteit?
  • Gaat het wetsvoorstel automatisch leiden tot borging van de luchtkwaliteit in onze woningen of zijn er aanvullende stappen noodzakelijk?
  • En zijn 100% prestatiemetingen nodig en zo ja, hoe kunnen we dat organiseren en betaalbaar uitvoeren?

In een viertal presentaties is een eerste aanzet gegeven om bovenstaande vraag te beantwoorden waarna door middel van stellingen en stemkasjes de discussie op gang kwam. In de bijgevoegde presentaties is het resultaat van de discussie te zien.

 

Instrumenten #Wkb: Nieuwe versie BRL 5019

SKG-IKOB heeft een nieuwe versie van BRL5019 (Gecertificeerde Bouwbesluittoets (misschien wel de ‘moeder aller instrumenten‘) ter visie gelegd. De nieuwe richtlijn is aangepast aan de laatste stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is voor iedereen beschikbaar via de website van SKG-IKOB. Opmerkingen en verbetervoorstellen kunnen via een formulier op de website bij SKG-IKOB worden ingediend. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017

BRL5019 stelt eisen aan het proces en de deskundigheid van de toetser en bevat tevens eisen aan het toezicht tijdens de bouw. Het is de verwachting dat BRL5019 één van de instrumenten zal zijn waarmee na inwerkingtreding van de Wkb aan de slag zullen als kwaliteitsborger. Meer informatie over BRL5019 en ander instrumenten is ook hier te lezen.

 

Legeskorting met #kwaliteitsborging

Op de website van Rowiq Advies is de nieuwe lijst te vinden van gemeenten die legeskorting verstrekken op bouwplannen waarbij gebruik gemaakt wordt van een instrument voor kwaliteitsborging. De korting varieert van 10% in onder meer Castricum en Delft tot 75% of meer in Horst aan de maas. Nieuw in 2017 zijn de gemeenten Borne, Etten Leur en Roermond. Vervallen zijn Raalte en Venlo. Bij verschillende gemeenten is daarnaast korting mogelijk voor specifieke (proef) projecten.

De Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland roept gemeenten op om te starten met pilots en proefprojecten. Zie ook de oproep in Bouwkwaliteit in de praktijk.

Werkbezoek ‘Binnenhofjes’ #Wkb

Perbericht Nieman Kwaliteitsborging en Nijhuis Bouw

Dinsdag 6 septeimage009mber waren een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle. Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) en de gemeente Zwolle. Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om structureel toe te werken naar een compleet ‘as built’ dossier op het moment van oplevering. Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw tot een hoger niveau gebracht. Door de input van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman een goed werkbaar hulpmiddel geworden om risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is daarmee goed in staat Nieman te voorzien van de voor hem relevante informatie op het juiste moment. Daarnaast heeft Nijhuis een eigen gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.

Kortom: deze pilot wijst uit dat de kwaliteitsborging in de bouw werkt! De dialoog tussen Nijhuis en  Nieman werd duidelijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwoningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht. Meer informatie  en aanmeldingsformulier vindt u  http://www.niemankwaliteitsborging.nl/praktijkdag-kwaliteitsborging/

Afstudeeronderzoek: digitale hulpmiddelen voor de #Wkb

Ter afronding van haar masterstudie aan de TU Eindhoven heeft Lieke Nieman een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: ‘Is het mogelijk Systems Engineering (SE) en een Bouw Informatie Model (BIM) op efficiënte wijze (de door de Wkb geëiste) as-built verklaring op te stellen die de onafhankelijke kwaliteitsborger (KB) moet aanleveren aan de vergunninghouder?’ Het afstudeerwerk geeft een beeld van de mogelijke winst die met digitalisering van het ontwerp- en bouwproces te behalen is door het koppelen van een systematische interne controle door de aannemer zelf aan BIM.

Lees meer in een interview op de website van ED Controls of download en de presentatie van de scriptie hieronder.