Legeskorting met Kwaliteitsborging

Ook dit jaar heeft Rowiq Advies op zijn website weer een overzicht gemaakt van gemeenten waar met toepassing van een instrument voor kwaliteitsborging korting kan worden verkregen op de leges. Ten opzicht van 2017 zijn er twee gemeenten afgevallen. Het betreft de gemeenten Steenbergen en Kaag en Braassem, die in 2017 een pilotproject hebben gedraaid dat in 2018 is beëindigd. Verder zijn de gemeenten Ermelo en Wierden nieuw in de lijst. In totaal is nu – voor zover bekend – bij 29 gemeenten korting beschikbaar. Missen er gemeenten, geef dat dan aan ons en aan Rowiq door.

De hele lijst is te zien via de site van Rowiq.

100% prestatiemetingen voor binnenluchtkwaliteit?

Op 4 mei 2017 heeft de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) met haar leden de workshop “Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw” georganiseerd. Tijdens de workshop stonden de volgende vragen centraal:

  • wat betekent het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen?
  • Wordt het een “papieren tijger” of leidt het wetsvoorstel tot echte verbeterde bouwkwaliteit?
  • Gaat het wetsvoorstel automatisch leiden tot borging van de luchtkwaliteit in onze woningen of zijn er aanvullende stappen noodzakelijk?
  • En zijn 100% prestatiemetingen nodig en zo ja, hoe kunnen we dat organiseren en betaalbaar uitvoeren?

In een viertal presentaties is een eerste aanzet gegeven om bovenstaande vraag te beantwoorden waarna door middel van stellingen en stemkasjes de discussie op gang kwam. In de bijgevoegde presentaties is het resultaat van de discussie te zien.

 

Instrumenten #Wkb: Nieuwe versie BRL 5019

SKG-IKOB heeft een nieuwe versie van BRL5019 (Gecertificeerde Bouwbesluittoets (misschien wel de ‘moeder aller instrumenten‘) ter visie gelegd. De nieuwe richtlijn is aangepast aan de laatste stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is voor iedereen beschikbaar via de website van SKG-IKOB. Opmerkingen en verbetervoorstellen kunnen via een formulier op de website bij SKG-IKOB worden ingediend. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017

BRL5019 stelt eisen aan het proces en de deskundigheid van de toetser en bevat tevens eisen aan het toezicht tijdens de bouw. Het is de verwachting dat BRL5019 één van de instrumenten zal zijn waarmee na inwerkingtreding van de Wkb aan de slag zullen als kwaliteitsborger. Meer informatie over BRL5019 en ander instrumenten is ook hier te lezen.

 

Legeskorting met #kwaliteitsborging

Op de website van Rowiq Advies is de nieuwe lijst te vinden van gemeenten die legeskorting verstrekken op bouwplannen waarbij gebruik gemaakt wordt van een instrument voor kwaliteitsborging. De korting varieert van 10% in onder meer Castricum en Delft tot 75% of meer in Horst aan de maas. Nieuw in 2017 zijn de gemeenten Borne, Etten Leur en Roermond. Vervallen zijn Raalte en Venlo. Bij verschillende gemeenten is daarnaast korting mogelijk voor specifieke (proef) projecten.

De Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland roept gemeenten op om te starten met pilots en proefprojecten. Zie ook de oproep in Bouwkwaliteit in de praktijk.

Werkbezoek ‘Binnenhofjes’ #Wkb

Perbericht Nieman Kwaliteitsborging en Nijhuis Bouw

Dinsdag 6 septeimage009mber waren een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle. Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) en de gemeente Zwolle. Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om structureel toe te werken naar een compleet ‘as built’ dossier op het moment van oplevering. Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw tot een hoger niveau gebracht. Door de input van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman een goed werkbaar hulpmiddel geworden om risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is daarmee goed in staat Nieman te voorzien van de voor hem relevante informatie op het juiste moment. Daarnaast heeft Nijhuis een eigen gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.

Kortom: deze pilot wijst uit dat de kwaliteitsborging in de bouw werkt! De dialoog tussen Nijhuis en  Nieman werd duidelijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwoningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht. Meer informatie  en aanmeldingsformulier vindt u  http://www.niemankwaliteitsborging.nl/praktijkdag-kwaliteitsborging/

Afstudeeronderzoek: digitale hulpmiddelen voor de #Wkb

Ter afronding van haar masterstudie aan de TU Eindhoven heeft Lieke Nieman een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: ‘Is het mogelijk Systems Engineering (SE) en een Bouw Informatie Model (BIM) op efficiënte wijze (de door de Wkb geëiste) as-built verklaring op te stellen die de onafhankelijke kwaliteitsborger (KB) moet aanleveren aan de vergunninghouder?’ Het afstudeerwerk geeft een beeld van de mogelijke winst die met digitalisering van het ontwerp- en bouwproces te behalen is door het koppelen van een systematische interne controle door de aannemer zelf aan BIM.

Lees meer in een interview op de website van ED Controls of download en de presentatie van de scriptie hieronder.

Systeemgerichte contractbeheersing als instrument voor kwaliteitsborging

Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat werken al enkele jaren met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) binnen hun integrale contracten. Kenmerkend voor deze manier van van werken is ‘bouwen onder kwaliteitsborging’. De aannemer levert kwaliteit op basis van zijn kwaliteitssysteem en toont richting opdrachtgever aan dat aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan. De opdrachtgever toetst risicogestuurd, zonder dat daarmee de aansprakelijkheid van de aannemer afneemt.

Systeemgerichte contractbeheersing is daarmee feitelijk te zien als de private variant van de Wet kwaliteitsborging. Hieronder is – ter lering ende vermaak – enige informatie van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf over systeemgerichte contractbeheersing opgenomen.

NB: SCB zal - net als andere initiatieven vanuit de markt - na totstandkoming van de Wet kwaliteitsborging beoordeeld moeten worden aan de wettelijke eisen alvorens sprake kan zijn van een toegelaten instrument. Zie ook andere marktinitiatieven via deze link.

Welke instrumenten zijn er op dit moment al beschikbaar?

Onderstaand bericht is onderdeel van het iBK-archief Kwaliteitsborging. Ga naar Proefprojecten voor een actueel overzicht.

Tijdens het overleg van de Stuurgroep Kwaliteitsborging op 27 februari 2015 is een aantal presentatie gegevens over instrumenten voor kwaliteitsborging die in verschillende pilotprojecten worden toegepast. De presentaties zijn hier te downloaden. Meer informatie over de pilots is te vinden via het menu projecten.

  1. Stuurgroep Kwaliteitsborging 27-2-2015 – inleiding pilots
  2. Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken – Stuurgroep 27-2-2015
  3. SWK beheerssysteem Verbeterde kwaliteitsborging – Stuurgroep 27-2-2015
  4. TIS – Stuurgroep 27-2-2015
  5. Zeeburgereiland – Stuurgroep 27-2-2015

De presentaties openen in een nieuw scherm. let op: sommige presentaties zijn nogal omvangrijk!