Afstudeeronderzoek: digitale hulpmiddelen voor de #Wkb

Ter afronding van haar masterstudie aan de TU Eindhoven heeft Lieke Nieman een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: ‘Is het mogelijk Systems Engineering (SE) en een Bouw Informatie Model (BIM) op efficiënte wijze (de door de Wkb geëiste) as-built verklaring op te stellen die de onafhankelijke kwaliteitsborger (KB) moet aanleveren aan de vergunninghouder?’ Het afstudeerwerk geeft een beeld van de mogelijke winst die met digitalisering van het ontwerp- en bouwproces te behalen is door het koppelen van een systematische interne controle door de aannemer zelf aan BIM.

Lees meer in een interview op de website van ED Controls of download en de presentatie van de scriptie hieronder.

‘Richt je op de KLANT, ik ben maar minister’

 
In een interview in het weekblad Cobouw geeft minister Blok tekst en uitleg over het hoe waarom van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In heldere bewoordingen geeft Blok zijn drijfveren weer en geeft hij aan wat straks van de bouw wordt verwacht. “Deze wet lost een maatschappelijk probleem op, dat is mijn drijfveer. Bouwers zullen anders moeten gaan werken. Aantonen dat ze werken volgens het Bouwbesluit. Moeten zij zich zorgen maken? “De meeste bedrijven zullen daar prima in slagen”, verwacht Blok. “Maar we doen het niet voor niets. Je moet straks wel kunnen aantonen dat je volgens de regels bouwt en dat je kwaliteitssysteem op orde is.”

Klik hier voor het interview met minister Blok in Weekblad Cobouw van 28-04-2016.

‘Zoek nu al een borger die bij je past’

Geplaatst op 25 maart 2016, door in Bouwpraktijk

Aannemers hebben nog ruim anderhalf jaar om zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Volgens Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, doen ze er goed aan om zich te oriënteren bij kwaliteitsborgers en alvast te oefenen. “Maak afspraken over hoe in te groeien in het nieuwe systeem.”

Lees het hele interview – dat geplaatste wordt in het maart-nummer van Aannemer – op de website Aannemervak.

“Gemeente niet buitenspel bij private kwaliteitsborging”

In Cobouw van zaterdag 16 januari is een interview opgenomen met Hajé van Egmond, één van de kwartiermakers van iBK. Het interview heeft plaatsgevonden in het kader van de door Hajé van Egmond gehouden workshop over de Wet kwaliteitsborging tijdens het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Interview-Hajé-van-Egmond-Cobouw-16-januari-2015

“Gloednieuw met maar 15 gebreken”

In Eigen Huis Magazine van maart is een artikel over opleveringsgebreken en de problemen die kopers ervaren om die gebreken hersteld te krijgen opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit de database die Eigen Huis heeft opgebouwd op basis van opleveringskeuringen die ze de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Eigen Huis wil uiteindelijk per bouwer, per gemeente en per ontwikkelaar cijfers over opleveringsgebreken kunnen presenteren.

Het artikel geeft tevens een heldere uitleg over de werking van de aansprakelijkheid en de positie van de oplevering daarbij. Het artikel eindigt met een verwijzing naar onze zuiderburen. Daar vindt de definitieve oplevering van een woning pas plaats één jaar na ingebruikname, zodat ook alle kinderziekten in beeld zijn.

Het magazine bevat tevens een dubbelinterview met Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht, en Jan Fokkema, directeur NEPROM. Chao-Duivis is voorstander van het aanscherpen van de aansprakelijkheid ten gunste van de klant. Iets wat volgens Fokkema niet nodig is aangezien alles nu al goed geregeld is. De insteek van Chao-Duivis is helder: “En als tegenstanders beweren dat ze goed presteren dan is de aanscherping toch helemaal geen probleem?“.