Informatiepakket WKB-Instrument VKB


Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) is één van de vier instrumenten die op dit moment kan worden toegepast voor proefprojecten en onder kwaliteitsborging. VKB is ontwikkeld door SWK, een waarborginstelling die al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten verstrekt aan kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers. Dit waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning. SWK voegt als instrumentaanbieder nu ook kwaliteitsborging toe aan haar werkzaamheden.

Het Instrument VKB is een kwaliteitsborgingssysteem waarbij de ondernemer die een project realiseert een belangrijke rol krijgt bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet er op toe dat de ondernemer de kwaliteit ook naar behoren borgt, zodat bij gereed melding van het project een verklaring kan worden afgegeven. Om de werkwijze zo goed mogelijk te implementeren bij bedrijven en eventuele proefprojecten zo goed mogelijk te laten verlopen is door SWK een informatiepakket samengesteld.

Meer informatie over VKB is te lezen op de website van SWK. Het informatiepakket is via deze link te downloaden.