100% prestatiemetingen voor binnenluchtkwaliteit?

Op 4 mei 2017 heeft de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) met haar leden de workshop “Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw” georganiseerd. Tijdens de workshop stonden de volgende vragen centraal:

  • wat betekent het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen?
  • Wordt het een “papieren tijger” of leidt het wetsvoorstel tot echte verbeterde bouwkwaliteit?
  • Gaat het wetsvoorstel automatisch leiden tot borging van de luchtkwaliteit in onze woningen of zijn er aanvullende stappen noodzakelijk?
  • En zijn 100% prestatiemetingen nodig en zo ja, hoe kunnen we dat organiseren en betaalbaar uitvoeren?

In een viertal presentaties is een eerste aanzet gegeven om bovenstaande vraag te beantwoorden waarna door middel van stellingen en stemkasjes de discussie op gang kwam. In de bijgevoegde presentaties is het resultaat van de discussie te zien.