Marktinitiatieven: Geslaagde praktijkdag Nieman Kwaliteitsborging

Praktijkdag Nieman Kwaliteitsborging

Bouwers leveren kwaliteit. Daar hebben ze geen wet voor nodig!

Afgelopen 11 oktober werd de 2de praktijkdag over kwaliteitsborging georganiseerd. Het was een zeer veelzijdige dag waar alle facetten rondom kwaliteitsborging zijn behandeld. Iedereen was het erover eens: het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen. Ook was iedereen het er wel over eens: wet of geen wet, deze omslag in het denken over kwaliteit is nu in gang gezet. Ook in het regeerakkoord van afgelopen 10 oktober  is meer borging van de kwaliteit van de uitvoering[1] opgenomen.

Na de aftrap van Hajé van Egmond, gaf Paul Kuijpers van Balance & Result tien praktische tips en aandachtspunten om kwaliteitsborging in de praktijk te brengen en om gezamenlijk te komen tot een goed proces en het gewenste resultaat. In de drie workshops werden ervaringen en werkwijzes gedeeld over de overdracht tussen ontwerp en uitvoeren, ketenverantwoordelijkheid en over het risicogericht registreren. Leveranciers toonden de nieuwste ontwikkelingen in hun tools die de effectiviteit van kwaliteitsborging in het bouwproces ondersteunen.

Met ruim 100 deelnemers een geslaagde middag waarin de ervaringen vanuit de praktijk zijn gedeeld. Een architect, drie bouwers, drie kwaliteitsborgers en een reeks aan instrumentaanbieders en toolleveranciers gaven inzicht in de laatste ontwikkelingen in kwaliteitsborging en deelden hun ervaringen. Vanuit de markt waren opdrachtgevers, bouwers, installateurs, adviseurs en leveranciers aanwezig met opvallend veel deelnemers van de grote bouwbedrijven als Heijmans, BAM, Dura Vermeer en middelgrote bedrijven als Bouwgroep Dijkstra Draisma, Van Wijnen en Waal Bouw.

Tijdens de afsluiting vat Hajé van Egmond de middag samen in een aantal kernwoorden: kwaliteit, samenwerking en vooral ‘ook zonder de wet wil je kwaliteit leveren’.

Het uitgebreide verslag is samen met de presentaties te vinden op http://www.niemankwaliteitsborging.nl/bouwers-leveren-kwaliteit/

[1] Uit het regeerakkoord, p.34 onder Verduurzaming van de gebouwde omgeving: De benodigde kostenreductie bij installatiebedrijven en aannemers wordt bevorderd door een innovatieprogramma gericht op vernieuwing en verbetering van producten en diensten in de gebouwde omgeving en waarborging van de kwaliteit van de uitvoering

Bron: Nieman Kwaliteitsborging

Nieuwe fase Wkb – nieuwe website…

Nu de Wet kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer is gaat ook onze website een nieuwe fase in. Was de site eerder gericht op nieuwsberichten en andere zaken, nu willen we ons nadrukkelijk richten op informatie rondom de wet en bijbehorend (voorlichtings)materiaal. Natuurlijk blijven nieuwsberichten een belangrijk onderdeel van de site en kunt uw berichten nog steeds via iBK publiceren. Wat kunt u zoal vinden op de aangepaste site?

Nieuw zijn onder meer:

Verder natuurlijk nog informatie over:

Sociale media

  • De Twitteraars onder u verzoeken wij om #kwaliteitsborging en/ of #wkb te gebruiken in uw Tweet. Op deze manier verschijnen de Tweets in onze Twitterfeed.
  • Naast Twitter hebben wij ook een LinkedIn groep aangemaakt waarin wij binnenkort onderdelen van de Wet aan u ter discussie willen voorleggen. Dus meldt u aan!

Heeft u nog op- of aanmerkingen op onze site laat dan een berichtje achter via de contactpagina.

Nieuw paar ogen op de bouwplaats

bwa003_borgers01-1024x683In de Kwaliteitsborging special van Aannemer is een artikel opgenomen waarin een drietal toekomstige kwaliteitsborgers wan het woord komt. In het artikel geven Nieman Kwaliteitsborging, Gbou en Plangarant hun visie op de toekomstige taak. Aannemer sprak hen over hun manier van werken, ervaringen tot dusver en verwachtingen. “Hoe beter wij de aannemer equiperen, hoe gemakkelijker wij straks onze rol kunnen vervullen.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer

Op 24 maart 2016 heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer toegezonden met daarin beschreven de voortgang van de Wkb. In de brief schrijft de minister dat hij gesprekken heeft gevoerd met partijen om duidelijkheid te creëren over het draagvlak voor het wetsvoorstel. In het overleg hebben partijen hun steun uitgesproken voor de ambitie en de doelen van het wetsvoorstel.

Naar aanleiding van deze overleggen en het AO van 16 maart jl. is de minister voornemens om het wetsvoorstel binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden.

De brief is hier te lezen.