Nieuwe fase Wkb – nieuwe website…

Nu de Wet kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer is gaat ook onze website een nieuwe fase in. Was de site eerder gericht op nieuwsberichten en andere zaken, nu willen we ons nadrukkelijk richten op informatie rondom de wet en bijbehorend (voorlichtings)materiaal. Natuurlijk blijven nieuwsberichten een belangrijk onderdeel van de site en kunt uw berichten nog steeds via iBK publiceren. Wat kunt u zoal vinden op de aangepaste site?

Nieuw zijn onder meer:

Verder natuurlijk nog informatie over:

Sociale media

  • De Twitteraars onder u verzoeken wij om #kwaliteitsborging en/ of #wkb te gebruiken in uw Tweet. Op deze manier verschijnen de Tweets in onze Twitterfeed.
  • Naast Twitter hebben wij ook een LinkedIn groep aangemaakt waarin wij binnenkort onderdelen van de Wet aan u ter discussie willen voorleggen. Dus meldt u aan!

Heeft u nog op- of aanmerkingen op onze site laat dan een berichtje achter via de contactpagina.

Nieuw paar ogen op de bouwplaats

bwa003_borgers01-1024x683In de Kwaliteitsborging special van Aannemer is een artikel opgenomen waarin een drietal toekomstige kwaliteitsborgers wan het woord komt. In het artikel geven Nieman Kwaliteitsborging, Gbou en Plangarant hun visie op de toekomstige taak. Aannemer sprak hen over hun manier van werken, ervaringen tot dusver en verwachtingen. “Hoe beter wij de aannemer equiperen, hoe gemakkelijker wij straks onze rol kunnen vervullen.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer

Op 24 maart 2016 heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer toegezonden met daarin beschreven de voortgang van de Wkb. In de brief schrijft de minister dat hij gesprekken heeft gevoerd met partijen om duidelijkheid te creëren over het draagvlak voor het wetsvoorstel. In het overleg hebben partijen hun steun uitgesproken voor de ambitie en de doelen van het wetsvoorstel.

Naar aanleiding van deze overleggen en het AO van 16 maart jl. is de minister voornemens om het wetsvoorstel binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden.

De brief is hier te lezen.