Adviezen kwartiermakers

KwartiermakersOp 27 november 2013 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer onderstaande brief gestuurd over verbetering kwaliteitsborging in de bouw. In de brief wordt aangekondigd dat een toelatingsorganisatie zal worden aangewezen:

“Voor de beoordeling, indeling naar risicoklasse en de toelating tot het stelsel van instrumenten voor private kwaliteitsborging zal een toelatingsorganisatie worden aangewezen. Deze toelatingsorganisatie zal strikt toetsen of nieuwe instrumenten voor kwaliteitsborging voldoen aan door de overheid gestelde criteria.”

De brief en de bijlagen bij de brief zijn hier te vinden

De kwartiermakers bereiden de werkzaamheden voor die toelatingsorganisatie voor door het ministerie van BZK te adviseren op de diverse onderdelen van het nieuwe stelsel. De tot nu toe uitgebrachte adviezen zijn hieronder opgenomen. Op- of aanmerkingen op de adviezen zijn welkom via het antwoordformulier.

 1. iBK 2014-01 – Advies procesinrichting totstandkoming nieuwe stelsel
 2. iBK 2014-02 – Nu al starten met pilots binnen de bestaande wettelijke kaders
 3. iBK 2014-03 – Het stelsel in een notendop
 4. iBK 2014-04 – Beschrijving Gevolgklassen en definitie Gevolgklasse 1 (30-01-2015)
 5. iBK 2014-05 – Beschrijving proces kwaliteitsborging op hoofdlijnen
 6. iBK 2015-06 – Indieningsvereisten in het nieuwe stelsel
 7. Vervallen
 8. iBK 2015-08 – Werkversie criteria voor instrumenten (05-03-2015)
 9. iBK 2015-09 – Samenloop kwaliteitsborging met andere ‘vergunningen’
 10. iBK 2015-10 – Gelijkwaardigheid onder het nieuwe stelsel
 11. iBK 2015-11 – Inwerkingtreding Wkb

Eerder zijn al adviezen gepubliceerd over de mogelijkheid pilots te draaien binnen de huidige wetgeving en over de eisen te stellen aan instrumenten.

1 thought on “Adviezen kwartiermakers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *