Wetsvoorstel kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer

Op 24 maart 2016 heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer toegezonden met daarin beschreven de voortgang van de Wkb. In de brief schrijft de minister dat hij gesprekken heeft gevoerd met partijen om duidelijkheid te creëren over het draagvlak voor het wetsvoorstel. In het overleg hebben partijen hun steun uitgesproken voor de ambitie en de doelen van het wetsvoorstel.

Naar aanleiding van deze overleggen en het AO van 16 maart jl. is de minister voornemens om het wetsvoorstel binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden.

De brief is hier te lezen.