Jaarcongres VBWTN: Klaar voor de toekomst?

Door Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Afgelopen donderdag mochten we samen met ruim 500 deelnemers het jaarcongres houden van de Vereniging BWT Nederland. Het congres droeg de titel ‘Een kansrijke toekomst’ waar dan ook diverse sprekers ook volop over hebben gesproken. Als organisatie van dit congres kijken we zeer tevreden terug op deze prachtige dag. Een scherp ochtenprogramma met inspirerende sprekers, 21 boeiende workshops met alle actualiteiten op ons vakgebied en vooral veel uitwisseling van kennis maakten de dag er één op op terug te kijken. Dit terugkijken kan ook letterlijk aangezien alle presentaties van het congres al op de congrespagina zijn terug te vinden. Daarnaast zal er deze week ook weer een mooie fotoreportage van het congres worden geplaatst op de website. En om nog eens rustig terug te lezen heb ik onderaan deze nieuwsbrief de speech van onze voorzitter Margreet Schotman geplaatst. Een prachtige boodschap aan iedereen die klaar is voor een kansrijke toekomst.

Klik hier voor de presentaties

 

“Kwaliteitsborging als verdienmodel in de bouw”

Op 20 oktober organiseert Cobouw in samenwerking met Ligthart Advies en Next Step Management een symposium over de kansen die de Wet kwaliteitsborging bouwers biedt. Sprekers zijn onder meer Bart Nooteboom emeritus hoogleraar Economie en bedrijfswetenschappen, Johan Riezebos van Ter Steege bouw en vastgoed en Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

Het centrale thema van het congres is ‘compliance’: zelf de regie nemen voor de kwaliteit!

Het programma is hieronder te zien. Inschrijven kan via de website kwaliteitsborgingvoorhetbouwen.nl

Advertentie Kwaliteitborg

Kwaliteitsborging en Energieprestatiegaranties

Tijdens de tweede beleidstafel van NRP Spaar het Klimaat schoven verschillende partners aan om kennis en innovatieve ideeën uit te wisselen over het vraagstuk van de kwaliteitsborging en energieprestatiegaranties in de bouw. Lees het verslag van de bijeenkomst op de website van het NRP.

http://www.nrp.nl/nieuws/kwaliteitsborging-en-energieprestatiegaranties/

Dag van de Projectontwikkeling: ‘Nu al aan de slag met kwaliteitsborging’

Op 23 april 2015 was de jaarlijkse Dag van de Projectontwikkeling, georganiseerd door Neprom. In één van de workshops presenteerden Woningborg, SWK en Bouwgarant hun kwaliteitssystemen zoals toegepast in het Experiment grondgebonden woningen zoals dat sinds 1 oktober 2014 loopt. De drie waarborginstellingen lieten zien ieder op hun eigen wijze nu al zorg te dragen voor woningen die voldoen aan de voorschriften en goed en deugdelijk werk.

De presentaties van Bouwgarant en Woningborg zijn op de website van Neprom te vinden. Meer informatie over het experiment grondgebonden woningen is hier te vinden.

Managementsymposium Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Op 16 april jl. heeft de Verenging BWT Nederland haar 12e managementsymposium gehouden. Het programma was bijna geheel gewijd aan de toekomst van het BWT en de impact van de Wet kwaliteitsborging op de leges en tijdbesteding. Het aantal aanvragen zal door invoering van Gevolgklasse 1 met ca. 70-80% afnemen. De analyse van VBWTN laat zien dat het werk van BWT niet met eenzelfde percentage afneemt. Afhankelijk van het type aanvragen nemen de te besteden uren maar met 11-33% af.

Alle presentaties en het door VBWTN gebruikte rekenmodel zijn op de website van VBWTN terug te vinden.

Het symposium stond verder in het teken van het afscheid van Henk Beekhuis en Walter van Beuzekom. Bestuursleden van het eerste uur die een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van de Vereniging! Dank voor de samenwerking, heren!

 

 

PS: interessant interview overigens met die Spaanse adviseur (scroll omlaag op de site van VBWTN). Een man die overigens van alles verstand lijkt te hebben 🙂

 

 

Terugblik op het congres Kwaliteitsborging in de Bouw

Op 10 december 2014 hebben ca. 200 personen deelgenomen aan het congres Kwaliteitsborging in de Bouw. Het thema van het congres was “Wordt de bouw klantgericht?”. Het programma stond – met sprekers van onder meer VACpuntWonen en de Stichting Klantgericht bouwen – dan ook in het teken van de consument. Ondanks dit waren de klanten en bouwers – de centrale partijen in het nieuwe stelsel! – helaas ondervertegenwoordigd.

2014-12-10 16.19.48Van de aanwezigen bleek een meerderheid voorstander van het nieuwe stelsel, waarbij wel wijzigingen ten opzicht van het conceptwetsvoorstel noodzakelijk werden geacht. Een peiling aan het begin en aan het einde van het congres liet een verschuiving zien in de zwaarte van de wijzigingen die de aanwezigen noodzakelijk vinden.

De presentaties gehouden tijden het congres zijn via deze link te lezen. Een uitwerking van de onder de aanwezigen gehouden enquête volgt op een later tijdstip via de site van het congres.

30 tegen 4….

Mede geïnspireerd door het congres Kwaliteitsborging voor het bouwen van 10 december 2014 is Thomas van Belzen een reeks blogs gestart onder de titel “De bouwlobby en ik”. De eerste aflevering verwijst naar de lezing van Jaap Overheem van Vacpuntwonen waarin wordt verwezen naar de scheve verhouding consumenten – bouwpraktijk in het Overlegplatform Bouwregelgeving. Tenslotte bouwen we voor de consument, zoals Van Belzen ook stelt: “Mijn vrienden van de bouwlobby wil ik uitdagen om iets te doen met de kritiek van de consumentenorganisaties. Kritiek maakt je namelijk altijd beter, sterker en creatiever. Tenzij je daarvoor de ogen sluit.”

Lees de gehele blog van Thomas van Belzen op de site van Cobouw.

Congres Kwaliteitsborging in de bouw – 10 december 2014

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw zegt: de bouw wordt zelf verantwoordelijk voor kwaliteit en de consument krijgt meer rechten. Daar wordt niet alleen de consument beter van, maar ook de bouwsector.

Dat kan nooit, dat staat haaks op elkaar… of toch? Het kan wel als…? Het kan niet tenzij…?

Op 10 december wordt in het Spant! in Bussum het tweede congres Kwaliteitsborging in de bouw georganiseerd onder het thema ‘Wordt de bouw vraaggericht?‘. Het congres wordt geopend door minister Blok van BZK waarna sprekers vanuit de consumentenorganisaties (VacpuntWonen, Woonbond), wetenschap (IBR, TU Delft), bouw (Neprom, KOMO, aannemerij) en waarborginstellingen en verzekeraars de toekomstige positie van de consument bespreken.

Het congres wordt georganiseerd door Cobouw is samenwerking met het ministerie van BZK. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de website kwaliteitsborgingbouw.nl.