30 tegen 4….

Mede geïnspireerd door het congres Kwaliteitsborging voor het bouwen van 10 december 2014 is Thomas van Belzen een reeks blogs gestart onder de titel “De bouwlobby en ik”. De eerste aflevering verwijst naar de lezing van Jaap Overheem van Vacpuntwonen waarin wordt verwezen naar de scheve verhouding consumenten – bouwpraktijk in het Overlegplatform Bouwregelgeving. Tenslotte bouwen we voor de consument, zoals Van Belzen ook stelt: “Mijn vrienden van de bouwlobby wil ik uitdagen om iets te doen met de kritiek van de consumentenorganisaties. Kritiek maakt je namelijk altijd beter, sterker en creatiever. Tenzij je daarvoor de ogen sluit.”

Lees de gehele blog van Thomas van Belzen op de site van Cobouw.