Dag van de Projectontwikkeling: ‘Nu al aan de slag met kwaliteitsborging’

Op 23 april 2015 was de jaarlijkse Dag van de Projectontwikkeling, georganiseerd door Neprom. In één van de workshops presenteerden Woningborg, SWK en Bouwgarant hun kwaliteitssystemen zoals toegepast in het Experiment grondgebonden woningen zoals dat sinds 1 oktober 2014 loopt. De drie waarborginstellingen lieten zien ieder op hun eigen wijze nu al zorg te dragen voor woningen die voldoen aan de voorschriften en goed en deugdelijk werk.

De presentaties van Bouwgarant en Woningborg zijn op de website van Neprom te vinden. Meer informatie over het experiment grondgebonden woningen is hier te vinden.