Brandweer: “Borg wettelijke betrokkenheid bij bouwen”

Op 4 september heeft Brandweer Nederland (BN) haar reactie op de concept-Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan minister Blok gestuurd. BN vraagt in haar reactie met name om betrokkenheid van de brandweer bij alle vervolgstappen in het proces. Zo ziet BN graag een formele plek voor de brandweer in de Toelatingsorganisatie, een verplicht advies inzake de brandveiligheidszorg bij risicovolle en zeer risicovolle bouwwerken en een plek in de Stuurgroep kwaliteitsborging. Het uiteindelijke doel van Brandweer Nederland is een wettelijke geborgde adviestaak in het nieuwe stelsel. “Immers voorkomen is en blijft beter dan bestrijden”. Een waar woord….

De reactie is hier te lezen.