Aedes: ‘Regel helder wie wat doet bij toetsing van bouwkwaliteit’

Op 11 september heeft ook Aedes gereageerd op het concept-wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Thema’s die Aedes in de brief aanhaalt zijn:

  1. Regel niet meer dan nodig
  2. Huurwoningen schaart Aedes onder de lage risico’s. Zeker voor corporaties die zelf nadrukkelijk belang hebben bij een goede kwaliteit
  3. Maak een flexibel stelsel
  4. Borg de betaalbaarheid van het stelsel
  5. Regel ook de zakelijke opdrachtgever de aansprakelijkheid beter

Een toelichting op de 5 punten is te lezen in de reactie van Aedes.