Reactie Vereniging Bouwtoezicht op wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de Bouw

Op 5 september heeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) haar reactie op het conceptwetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw aan het ministerie van BZK gestuurd. De reactie kan worden gekenmerkt als positief kritisch met diverse kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

Algemene reactie
De algemene reactie van VBWTN is dat het wetsvoorstel nog wel erg veel punten open laat. VBWTN stelt dan ook de ‘voorwaarde’ dat de AMvB waarin alle punten nader worden uitgewerkt voor uiteindelijke bespreking in de Tweede Kamer beschikbaar is. Verder mist VBWTN een heldere tijdslijn en de gevolgen voor burgers, bedrijfsleven en gemeenten. VBWTN waarschuwt verder voor de complexiteit van het nieuwe stelsel.

Specifieke reactie
VBWTN gaat in de rest van de reactie in op enkele specifieke onderwerpen:

  • Gevolgklasse 1 (de laagste gevolgklasse) mag wat VBWTN alleen bestaan uit bouwwerken die op grond van de Eurocodes qua constructieve veiligheid in CC1 zijn in te delen (grondgebonden woningen, eenvoudige bedrijfshallen)
  • Geen differentiatie in eisen per gevolgklasse: als een bouwwerk gevolgklasse 1 is dan moet het ook helemaal in die gevolgklasse thuishoren. Ook moet de ‘zwaarste’ gebruiksfunctie de gevolgklasse bepalen.
  • Let op de samenhang tussen bouw en andere domeinen. Gemeenten wijze aanvragers aan de balie vaak op andere verplichtingen. In het nieuwe systeem mag deze ‘borging’ van de samenhang niet verloren gaan.
  • Aanpassing Regeling omgevingsrecht (Mor) op nieuwe indieningsvereisten

Tenslotte gaat VBWTN in op de rol van de gemeente in het nieuwe stelsel. De mening van VBWTN is helder: Als we er niet meer van zijn dan zijn we er niet meer van! VBWTN ziet slechts een beperkt aantal taken rondom vergunningverlening en daarbij gaat het nadrukkelijk niet om de inhoud van het project. Geen technische toets achteraf maar slechts een procedurele. VBWTN neemt daarmee nadrukkelijk afstand van de rol die een deel van Tweede Kamer ziet voor gemeenten.

De volledige reactie van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is hier te lezen: VBWTN – reactie consultatie wetsvoorstel PKB def 5 9 2014