Algemeen Overleg “Verbetering kwaliteitsborging in de bouw” – alle commentaren op een rijtje

th_nieuws_privatisering-BWTEen groot aantal partijen heeft ter voorbereiding van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 27 maart 2014 de Commissie Wonen en Rijksdienst van info en meningen voorzien. Om de lezer van dienst te zien is hierna een overzicht opgenomen van alle (openbaar beschikbare) brieven en andere stukken. Mist u een mening u wilt u uw mening toevoegen? Laat het ons weten…

Zoekt u achtergrond en meer informatie over de historie van wat begonnen is als “Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit” in 1997 en – via “gecertificeerde Bouwbesluittoets” (2002), “Dekker” (2008), “private kwaliteitsborging” (2011) – is geëvalueerd tot “Verbetering kwaliteitsborging in de bouw”, dan kan dat via deze link.

Reacties verzonden aan commissie W&R. Voor zover aan ons aangeleverd en eerder gepubliceerd met een verwijzing naar onze eigen site. En gezien de discussie over wat nou eerst was en wie nu wat verzonnen heeft: alfabetisch gerangschikt 🙂