Bouwend Nederland: “Geef partijen en toelatingsorganisatie i.o. de ruimte om stelsel te ontwikkelen”

Bouwend Nederland doet in een brief aan de Tweede Kamer een oproep om private partijen samen met de Toelatingsorganisatie ‘in oprichting’ de ruimte te geven om te komen tot een goed stelsel van kwaliteitsborging in de bouw. Bouwend Nederland stelt dat de overheid hier nadrukkelijk een rol bij moet houden: het wettelijk vaststellen van de eisen voor kwaliteitsborging, het toezicht op het stelsel en de toelatingsorganisatie zijn wat BN betreft een overheidstaak. De bouw moet zelf gaan voor kwaliteit: voldoen aan de wensen van de klant, voldoen aan wettelijke eisen, in één keer goed en een goede afhandeling mocht dat onverhoopt niet lukken.  

Verder pleit BN voor nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van stapeling van toezicht en bureaucratie. Bestaande instrumenten laten zien dat dat kan en dat zou volgens BN ook de basis moeten zijn om verder te bouwen.

De volledige brief van Bouwend Nederland is hier te lezen.