Aannemersfederatie Nederland: “Geen behoefte aan kennisautoriteit”

image002In de aanloop naar het Algemeen Overleg van 27 maart heeft ook Aannemersfederatie Nederland (AFNL) haar mening met betrekking tot een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging kenbaar gemaakt door een reactie op de open brief van ERB aan de Commissie voor Wonen en Rijksdienst te sturen.

AFNL steunt – zoals ook al tijdens de Rondetafelgesprekken met de commissie op 12 december 2013 aangegeven – de lijn van minister Blok op hoofdlijnen. Wel vraag AFNL om nu snel duidelijk het te geven hoe het nieuwe stelsel er uit komt te zien, zodat de leden van AFNL zich hierop kunnen voorbereiden.

AFNL reageert tevens op de ‘open brief’ van ERB en de voorstellen in het rapport “Quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het bouwbesluit 2012, voor 80 procent van de praktijksituaties” (ERB, TNO, Rigo, 29 november 2013). AFNL is voor een ‘lean en mean’ stelsel en de voorstellen van ERB sluiten hier niet op aan. De brief bevat verder enkele kritische kanttekeningen bij het rapport en dan met name bij de voorgestelde kennisautoriteit.