Vereniging Bouwtoezicht Nederland: “we drijven af van het doel: het verbeteren van de kwaliteit in de bouw”

In een brief aan de Algemene Commissie van Wonen en Rijksdienst wijst de Vereniging Bouwtoezicht Nederland (VBWTN) de commissieleden die op 27 maart met minister Blok overleggen over kwaliteitsborging in de bouw nog een keer nadrukkelijk op haar visiedocument “Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is”.  De vereniging ziet daarbij motieven van partijen die niet bijdragen aan het doel van de voorgestelde stelselwijziging:

“De uitvoerende bouw ziet het stelsel als een kans zich te ontdoen van toezicht. De private partijen die zich een rol zien toebedeeld in het nieuwe stelsel zien nieuwe marktkansen. De eindgebruiker en zijn omgeving die uiteindelijk als enige partij baat heeft bij een betere kwaliteit in de bouw is lange tijd buiten beeld gebleven. Daarnaast lijkt het realiseren van een kleinere overheid een veel krachtiger ontwikkeling te zijn dan het verbeteren van de kwaliteit van de bouw . Die discrepantie heeft grote risico’s voor de toekomstige kwaliteit in de Bouw .”

VBWTN reageert hiermee op brieven van Bouwend Nederland en Aedes, waarin naar de mening van VBWTN de roep om afschaffen van leges en toezicht te zeer de boventoon voert.

Verder roept VBwTN op om helderheid te verschaffen over invoeringsdatum en wijze van invoeren. Helderheid en terug naar de doelen van de Commissie Dekker: verbetering van de kwaliteit in de bouw!