Nu al starten met pilots?

th_nieuws_privatisering-BWTErvaring opdoen met bestaande instrumenten en beproeven van nieuwe instrumenten is noodzakelijk om in 2015 met een goed stelsel van private kwaliteitsborging van start te kunnen gaan. Via Projecten houden we u op de hoogte over pilots en experimenten en kunt u ook zelf uw experiment aanmelden. U kunt op deze pagina tevens informatie vinden over de mogelijkheden om binnen de huidige wetgeving al te werken met private kwaliteitsborging en over de eisen waaraan instrumenten moeten voldoen.