Bijeenkomst private kwaliteitsborging Neprom

Op woensdag 8 januari organiseerde Neprom een bijeenkomst voor haar leden over private kwaliteitsborging. Naast sprekers van BZK en het Instituut voor Bouwkwaliteit vertelden ontwikkelaars Synchroon en Bouwfonds vertellen over hun ervaringen met de bouwplanontwikkeling van een groot complex bouwwerk in Rotterdam. Private toetsing leverde bij dit project zowel tijdwinst als kostenbesparing op.

Lees meer over de bijeenkomst op de site van Neprom