Ambassadeursnetwerken Wkb

[ARCHIEF]
Let op: vanaf 1 januari 2023 is deze subsidieregeling vervangen door de STIPP-regeling

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen is in november 2020 gestart met Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Een Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt er voor dat er komende maanden (tenminste) 10 projecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Alle kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen kunnen deelnemen aan een netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten. En waar mogelijk gaan ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag.

Meedoen aan een ambassadeursnetwerk?
Wil u meedoen aan een ambassadeursnetwerk? Stuur aan bericht via de contactpagina voor contactgegevens. Inmiddels zijn netwerken gestart in Almere, Alphen aan den Rijn, Emmen, Den Haag, Rotterdam, Zaanstad, etc. (zie afbeelding). In mei starten ook twee netwerken in Limburg.

Heeft uw een ervaring, knelpunt of opmerking met betrekking tot een proefproject? Geef het door via deze link.

Spelregels en subsidie
De proefprojecten binnen het ANWkb worden uitgevoerd volgende de afgesproken spelregels. De uitgangspunten daarbij zijn (zie ook het korte webinar):

  • proefprojecten Wkb met alle type bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1
  • grote, middelgrote en kleine aannemers oefenen, samen met gemeenten, met het stelsel
  • alle toegelaten kwaliteitsborgers en instrumenten kunnen meedoen in proefprojecten
  • het proefproject beproefd de totale bouwcyclus: van initiatief tot ingebruikname
  • Voor projecten die vallen onder een ambassadeursnetwerk is een tegemoetkoming in de kosten van de kwaliteitsborger van maximaal €5.000 beschikbaar.

Representatieve doorsnede
Om te zorgen dat er voldoende diversiteit in de proefprojecten zit wordt per ANWkb gewerkt een zogenoemde representatieve doorsnede. Iedere ANWkb zoekt 10 proefprojecten verdeeld over seriematige woningbouw, kavelbouw, grote en kleine verbouwingen, fiets- en voetgangersbruggen en bedrijfshallen. Door afspraken te maken over de verdeling van deze bouwwerken wordt uiteindelijk met de hele gevolgklasse 1 ervaring opgedaan. De resultaten van de verschillende ANWkb’s worden ieder kwartaal gerapporteerd gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende branches