Artikelen Cobouw Wet kwaliteitsborging 8 december 2015

Op 8 december jl. is een aantal artikelen verschenen in Cobouw inzake het al dan niet doorgaan van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Naar aanleiding daarvan komen er veel vragen binnen bij iBK.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) door EIB. Het rapport wordt op korte termijn (nog dit jaar) verwacht. We hebben begrepen dat mede op basis van de MKBA (begin volgend jaar) nog enkele gesprekken worden gevoerd met betrokken partijen. Volgens planning gaat het voorstel daarna via de Ministerraad naar de Tweede Kamer.

Het feit dat legeskorting en andere effecten niet zijn meegenomen in de berekening van administratieve lasten en nalevingskosten is een gevolg van de daarbij gehanteerde definities. In de MKBA zal wel gekeken worden naar alle kosten en baten van het gehele stelsel. 

De artikelen over dit onderwerp zijn hier te vinden: