“Leges zijn de molensteen om de nek van de private kwaliteitsborging”

Onder deze prikkelende titel presenteert de Vereniging Bouwtoezicht Nederland een analyse van de mogelijke afname van de leges bij invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. VBWTN doet dit op basis van een berekening van de afname van het aantal uren bij het wegvallen van Gevolgklasse 1 en komt tot 17% reductie van de tijdbesteding en eenzelfde afname van de leges.

Alhoewel er natuurlijk het nodig valt af te dingen op de analyse – met name de relatie tussen kosten en Gevolgklasse: een woningbouwproject van 25 woningen is ook Gevolgklasse 1 – laat de het stuk vooral zien dat leges voor een heel groot deel besteed worden aan andere zaken dan de toetsing aan het Bouwbesluit. VBWTN lijkt met het stuk vooral de verwachtingen te willen temperen dat de leges fors omlaag zullen gaan. Zoals in het stuk aangegeven verschilt de aanpak per gemeente fors en zal dus ook de te verwachten verlaging van de leges sterk verschillen.

Of sprake is van een molensteen is niet duidelijk, maar dat de leges en andere kosten het debat lijken te ‘gijzelen’ is wel duidelijk. Het wachten is overigens op een analyse die de kosten van de resterende taken duidelijk maakt…..

De gehele analyse is te lezen via de website van VBWTN.