Gevolgklasse 1 gedefinieerd

Na overleg met de stuurgroep Kwaliteitsborging en op advies van iBK heeft het ministerie van BZK de conceptdefinitie vastgelegd voor Gevolgklasse 1. Pas na politieke besluitvorming is de indeling in klassen definitief. Aangezien er een brede mate van overeenstemming is over de conceptdefinitie is het de verwachting dat met deze Gevolgklasse 1 een start zal worden gemaakt met het nieuwe stelsel voor Kwaliteitsborging in de bouw.

Tot gevolgklasse 1 wordt gerekend bouwen en verbouwen van vergunningplichtige bouwwerken die behoren tot consequence class 1 als bedoeld in de Eurocodes, voor zover voor het gebruik van die bouwwerken geen melding of vergunning brandveilig gebruik nodig is en de hoogte niet meer dan 20 meter is. Tevens mag geen sprake zijn van een gelijkwaardige oplossing met betrekking tot constructieve veiligheid of brandveiligheid. Het veranderen van bouwwerken die onder een hogere gevolgklasse vallen is toegestaan onder gevolgklasse 1, indien het volume van die bouwwerken niet toeneemt, de hoofddraagconstructie niet wordt gewijzigd en het veranderen niet tot gevolg heeft dat een (nieuwe) melding brandveiligheid gebruik moet worden gedaan of een (nieuwe) vergunning brandveilig gebruik moet worden aangevraagd.

Lees de onderbouwing van de Gevolgklasse en de volledige definitie in het memo Beschrijving Gevolgklassen en definitie Gevolgklasse 1