Kwaliteitsborging Bouw: nieuwe instrumenten nodig voor renovatie en transformatie

Tijdens het tweede NRP-debat Kwaliteitsborging in de bouw hebben Paul Terwisscha (Woonbedrijf) en Hajé van Egmond (iBK) de deelnemers een toelichting gegeven op de stand van zaken van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouw en een voorbeeld van de aanpak door Woonbedrijf Eindhoven. Aan de orde kwamen naast de stand van zaken ook de reacties op het concept-wetsvoorstel en de definitie van ‘Gevolgklasse 1’.

Met name voor verbouw en renovatie is gezamenlijk gezocht naar de specifieke punten voor wat betreft de kwaliteitsborging. Het NRP zal de komende tijd hier nadrukkelijk mee aan de slag gaan.

Een verslag van de bijeenkomst is te lezen op de website van het Platform voor Transformatie.