Informatiemateriaal Kwaliteitsborging in de bouw voor bestuurders en directie gemeenten

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) heeft op haar website een speciaal voor bestuurders en directie van gemeenten ontwikkeld presentatie en nieuwsbrief geplaatst over de Wet kwaliteitsborging. De presentatie schetst de opzet van de private kwaliteitsborging en de nieuwe rol van gemeenten daarbij. Tevens worden de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie geschetst.

Veel bestuurders zijn nog onvoldoende op hoogte van de beoogde wijzigingen en met deze informatie wil VBWTN daar verandering in brengen. Zoals VBWTN stelt: “Zeker omdat waar er beperkte kennis aanwezig is, er ook vaak een verkeerd beeld is van de consequenties voor de afdeling als het gaat om toekomstige taken en benodigde capaciteit.”

De informatie is via deze link te vinden op de website van VBWTN.