Borging van bouwkwaliteit op nieuwe leest geschoeid

Bob Gieskens (Bouwend Nederland) geeft in een artikel in Bouwtotaal (nr. 11, 2014) zijn visie op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Gieskens benadrukt dat bouwers vooral de mogelijkheid moeten krijgen om zelf de kwaliteit te organiseren. ‘Bouwers moeten staan voor hun product en dat willen ze ook’. Gieskens gaat verder in op het negatieve beeld dat kleeft aan de bouwer die zelf de kwaliteit borgt en benadrukt er altijd een kwaliteitsborger zal moeten zijn. “Slechts in een deel van de gevallen kan dat de bouwer zelf zijn, maar dan moet die wel een goedgekeurd kwaliteitstoetsingsinstrument zoals certificering of erkenning toepassen. Er is altijd een onafhankelijke stok achter de deur in die gevallen waarin de slager zijn eigen waar keurt.”

Het hele artikel is hier te lezen.