Wat zijn uw ervaringen met kwaliteitsborging?

Sinds 2002 experimenteren bouwbedrijven, VROM/BZK en gemeenten met verschillende vormen van kwaliteitsborging door marktpartijen. Naast officiële pilots zijn er nog veel meer projecten uitgevoerd waarbij private partijen – in overleg met de gemeente – een deel van de toetsing of het toezicht namens de opdrachtgever hebben uitgevoerd. Graag zouden we ook de ervaringen van deze projecten meenemen bij het vormgeven van het nieuwe stelsel. Daarom een oproep om de ervaringen met deze projecten – negatief en positief – te melden.

Voorbeelden van projecten waarnaar we op zoek zijn, zijn:

  • Versnelde vergunningverlening op basis van het aanleveren van vooraf getoetste plannen
  • Afspraken met bouwers over rapportage van eigen toezicht in combinatie met minder toezicht door de gemeente (denk aan het model dat de gemeente Dalfsen hanteert)
  • Opdrachtgevers die in hun opdrachten van aannemers vragen zelf de kwaliteitsborging te verzorgen
  • etc…

Neem contact op via het webformulier. Wij zullen de voorbeelden en ervaringen bundelen en gebruiken voor het  uitwerken van de kwaliteitseisen in het nieuwe stelsel.