Een nagekomen reactie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Ondanks het sluiten van de reactietermijn op 15 september jl. heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Federatie Welstand) haar commentaar op wetsvoorstel alsnog aan BZK toegezonden. Daar waar nu in goed overleg wordt bepaald waar afwijking van de voorschriften van het Bouwbesluit van het monument noodzakelijk en vanuit het oogpunt van veiligheid mogelijk is, voorziet de Federatie in het nieuwe stelsel problemen. In het ergste geval het stilvallen van de renovatiemarkt door het ontbreken van deze afstemming tussen de twee toestemmingen ‘bouwen’ en ‘monumenten’.

De  reactie van de Federatie ruimtelijke kwaliteit is hier te lezen