Wat betekent de privatisering van de bouwplantoetsing voor de brandweer?

In het kader van een afstudeerstage voor de opleiding Integrale Veiligheid (IV) aan
de NHL hogeschool heeft Paulien Biesheuvel de gevolgen van het wegvallen van de gemeentelijke preventieve toets aan het Bouwbesluit in kaart gebracht. Doel van het onderzoek was om de brandweer te informeren wat de privatisering voor de brandweer kan betekenen aan de hand van scenario’s en adviezen geven hoe hier mee om te gaan.

Het onderzoek beschrijft de mogelijke gevolgen voor de organisatie op basis van een aantal scenario’s voor de toekomstige rol van de brandweer:

  1. De brandweer moet in het vooroverleg betrokken worden om advies te geven over de brandveiligheid
  2. Brandweer heeft geen wettelijke borging maar wordt door de private sector wel om hun mening gevraagd
  3. De brandweer heeft geen rol meer in de bouwplantoetsing/bouwproces
  4. De brandweer wordt bij de eindcontrole/oplevering van de bouw betrokken.

sciptie biesheuvel

Met name bij scenario 3 zal de rol van de brandweer veel meer gericht moeten zijn op handhaving en zal de insteek op risicobeheersing losgelaten moeten worden. Ook voor gebouweigenaren zal dit grote gevolgen hebben aangezien de brandweer bijvoorbeeld veel terughoudender zal worden met het betreden van panden.

Los van het uiteindelijke scenario verwacht Biesheuvel overigens dat de private sector de brandweer zal blijven betrekken in het bouwproces.

Het gehele rapport is hier te lezen.