Gemeente Rotterdam: “Privaat moet ook echt privaat zijn”

De gemeente Rotterdam begint in haar reactie op de concept-wet Kwaliteitsborging met de constatering dat het wetsvoorstel lijkt op ‘een beetje zwanger zijn’. Handhaven op ‘vermoedens’ is voor Rotterdam geen optie en ook een toets bij oplevering is niet aan de orde. Rotterdam neemt daarmee afstand van wat volgens een deel van de Tweede Kamer wel wenselijk is. Omdat het simpelweg niet mogelijk is om alsnog een technische toets uit te voeren.

Rotterdam pleit er verder voor om een basismatrix voor plantoetsing verplicht te stellen. Rotterdam doelt hiermee op de toetsmatrix die door VBWTN in het kader van het CKB (inmiddels BRIStoets) is ontwikkeld. Rotterdam acht dit noodzakelijk zodat essentiële onderdelen als constructieve veiligheid en brandveiligheid in ieder geval goed worden getoetst. Verder wijst Rotterdam er op dat het in het kader van omgevingsveiligheid noodzakelijk is om ook technische informatie op te kunnen vragen.

Andere zaken waar Rotterdam op ingaat hebben betrekking op de fasering, de toelatingsorganisatie, de financiering van het bouwtoezicht en de relatie met andere wetten. De gehele reactie van Rotterdam is hier te lezen.