Een overzicht van de reacties op het concept-wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 15 september is de consultatieperiode afgesloten voor het concept-wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Op deze pagina zijn de reacties verzameld.