AFNL / OnderhoudNL: “Wetsvoorstel biedt kansen voor professionalisering”

De Aannemersfederatie Nederland en OnderhoudNL laten in een gezamenlijke reactie op het concept-wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen weten de uitgangspunten van het wetsvoorstel te ondersteunen. Beide partijen – samen goed voor ruim 4000 MKB-bedrijven – zien het wetsvoorstel als een kans om verder te ontwikkelen tot een professionele branche. In de reactie wordt nadrukkelijk gesteld dat partijen niet weglopen voor de extra aansprakelijkheid die de wijzigingen met zich meebrengen.

De reactie helder overzicht van wijzigingen, gevolgen voor de branche en voorstellen voor eventuele aanpassingen. Aandachtspunten zijn wat betreft AFNL en OnderhoudNL de gevolgen voor de onderaannemer van het later mogen betalen van de hoofdaannemer, het beperkte verzekeringsaanbod op dit moment en de kostenconsequenties bij kleine bouwwerken.

De hele reactie is hier te lezen.